Om vi ändå hade haft denna serie framför oss när vi skrev om hur en SD:are menade att somalier är dåliga för miljön.

Tack Martin Kellerman för att vi fick använda bilden