Till Aftonbladet gör distriktsordföranden Ronny Karlsson som vi tidigare idag rapporterat om en rejäl pudel. Karlsson säger till Aftonbladet att han skrivit inlägget på SD:s hemsida i frustration och det låter väl inte orimligt? Många med oss har säkert blivit upprörda och yttrat oss på ett sätt som vi inte skulle göra i vanliga fall.

Det finns bara ett par problem Karlssons plötsliga pudel.

Senast igår sa han självsäkert till oss att det är han som skrivit och att han står för uttalandet. Samma uttalande gav han till Expo som också nått honom för ett par korta kommentarer.

Vi kan ju bara spekulera i vad som föranlett denna hastiga pudel, men vår teori är att det är lätt att vara tuff och stå på sig när vi ringer. Mindre tufft blir det när halva Sveriges media ringer och frågar om man verkligen står för att barn ska få testiklarna kapade. Ett annat skäl kan ju vara den berömda partipiska som ven snabbar än kvickt.

Som sagt vi kan ju bara spekulera, men…