Dumheter

Dulny ber om ursäkt – det var mångkulturens fel att jag uttalade mig ”onyanserat”

Christoffer Dulny vill nu be svenska folket om ursäkt för sina rasistiska kommentarer, eller som han vill kalla det, ”onyanserade” kommentarer. Men som många gånger förr så kan inte SD-politiker hålla sig ifrån att skylla på – trumvirvel – invandrare och mångkultur. Japp ni läste rätt, det är mångkulturens fel att Dulny uttalat sig rasistiskt:

Till att börja med är jag den första att beklaga och be om ursäkt för de generaliserande och onyanserade uttalanden som tillskrivs mig.

[…]

Till skillnad från merparten av dem som varit pådrivande i skapandet av dagens invandringspolitik och de växande spänningarna i samhället, så är jag uppväxt i en segregerad, mångkulturell förort. Under min uppväxt har jag sett många exempel på baksidorna av den förda politiken i form rotlöshet, social utslagning och en utbredning av antisocialt beteende. Jag har också sett många exempel på svenskfientlighet och förakt och främlingsskap inför för det svenska majoritetssamhället, vilket berört mig och satt känslomässiga spår hos mig.

Notera att Dulny ursäktar de uttalanden som ”tillskrivits” honom, han erkänner alltså inte att det är han som skrivit dem, bara att de tillskrivits honom. Med en tår i ögat fortsätter Dulny med att beskriva svenskfientligheten, främlingsskapet och rotlösheten som han sett och som satt känslomässiga spår hos Dulny. Dessa spår ska alltså fått honom att uttala sig ”onyanserat” aka rasistiskt. Dulny fortsätter:

Jag kan inte i nuläget i detalj minnas eller ta på mig allt som står i Expressen/Researchgruppens artikeln då det rör mail som jag själv inte längre har tillgång till samt att det rör sig om saker som går relativt långt tillbaka i tiden.

Notera att Dulny skriver att han inte minns allt i detalj, men märkligt nog kan han minnas varje liten detalj som fått honom att skriva det han inte minns i detalj:

Nativitetsutvecklingen hos den muslimska minoriteten:

Den kommentar som tillskrivs mig angående nativitetsutvecklingen hos den muslimska minoriteten grundade sig i att jag vid denna tidpunkt hade läst oroande rapporter från utländska författare såsom den amerikanske journalisten Mark Steyn som varnade för att den stora muslimska invandringen och den höga nativiteten inom den muslimska minoriteten i kombination med frånvaron av en politik där invandrare förväntas anpassa sig till det land de invandrat till, riskerade att på ganska kort tid leda till våldsamma motsättningar och snabbt växande problem med fundamentalistiskt och våldsbejakande  islamism. Min oro förstärktes av att jag via youtube hade tagit del av uttalanden från framträdande muslimska ledare, som exempelvis Muammar Khadaffi, som redogjorde för en medveten plan och en stark förhoppning om att kunna stärka islamismen i Europa via hög invandring, hög nativitet och vägran till assimilering.

Dulny har först och främst läst Mark Steyn, en kille som skrev följande om muslimerna i Bosnien:

Mark Steyn använder i sin bok America Alone från 2006 Bosnien som ett exempel på faran med en demografisk obalans. Han pekar på att det var den ökade andelen bosniska muslimer i förhållande till bosniska serber som kom att leda fram till den värsta slakten av människor i Europa sedan andra världskriget. […] I ett demokratiskt tidevarv, säger Steyn, kan man inte lura demografin – förutom genom inbördeskrig. ”Detta förstod serberna: om du inte kan föröka dig snabbare än fienden – döda dem”.

Känns det som en rimlig källa tycker ni? Nää, tänkte väl det. Den andra källan Dulny hänvisar till är den galna diktatorn Muammar Khadaffi som uttalat sig om muslimers barnafödande. Uttalandet finns med i en film som cirkulerat på youtube och som påstår att muslimer tar över världen genom att koordinerat föda massvis med barn.

Dulny fortsätter med att be om ursäkt för sin kommentar om romer. Japp, nu helt plötsligt kallar han dem för romer och inte ”zigenare” som alla gånger annars:

Angående min kommentar kring romer vill jag framhålla att denna grundade sig på mina personliga erfarenheter under uppväxten. Jag skall inte sticka under stol med att många av dessa erfarenheter var negativa.

Såhär skrev för övrigt Dulny om romer förra året:

fgdfghg

Tyvärr raderade Dulny nästan 3000 tweets under dagen så vi kan inte påvisa alla andra gånger han uttalat sig negativt om romer.

Till sist är det invandrare rent generellt som Dulny skänker en ickeursäkt. Notera att han hela tiden hänvisar till att invandrare inte förtjänar generaliseringar, men att hans egna erfarenheter säger att invandrare är dumma:

Återigen så handlar detta om en kommentar där jag utifrån min egen personliga livserfarenhet och den upprördhet jag kände inför vissa invandrares oförsvarliga beteende gjorde alltför långtgående generaliseringar och uttryckte mig plumpt och förkastligt. Det är en helt personlig upplevelse och är inte menat att ses som en övergripande omdöme generellt.

Grattis Dulny! Du har just lyckats komponera den sämsta ursäkten i världshistorien!

Hela Dulnys ickeursäkt kan jämföras med som om Hitler skulle säga: ”Ja det där med judarna, jag ber om ursäkt för det, men i min erfarenhet är de lömska och försöker ta över världen genom bankerna, men jag borde inte formulerat Mein Kampf som jag gjorde.” 

***UPPDATERING***

SD har nu gått ut med ett pressmeddelande om Expressens avslöjande, men av någon anledning så står Dulnys ursäkt för sig själv. Det verkar som att han kommer att komma undan med ett slag på fingrarna då han publicerat världens sämsta ursäkt:

Med anledning av publiceringar till följd av Expressens samarbete med Resarchgruppen tillsätter Sverigedemokraterna idag en snabbutredning angående de personer som granskas i de pågående publiceringarna. Partiet har idag uppgifter om att närmare tio kandidater på kommunal nivå omfattas av publiceringarna. Jimmie Åkesson kommenterar:

– Partiledningen har idag givit partistyrelsens medlemsutskott i uppdrag att snabbutreda samtliga personer som ingår i denna granskning. Vi kommer under de närmaste dagarna att återkomma med besked om hur partiet ser på varje persons agerande och jag kan redan nu säga att det garanterat kommer att bli aktuellt med olika former av åtgärder. Innan denna utredning är klar kan vi inte närmare kommentera dessa åtgärder.

– Det är beklämmande att ett fåtal företrädare i partiet uttalar sig på ett sätt som sätter en felaktig bild av vad vi är för parti. Jag är besviken och naturligtvis upprörd och det tål att nämnas att minst 99% av våra kandidater inte har kunnat beläggas med några olämpliga uttalanden i denna granskning.

 

Christoffer Dulny har i kontakter med partiet idag uttryckt ånger och bett om ursäkt för de onyanserade kommentarer som tillskrivits honom. Han redogör mer detaljerat för sin syn om detta i ett inlägg på sin hemsida.

Och till SR säger Dulny såhär:

Du tar avstånd från att du uttalat dig anonymt och att du uttryckt dig generaliserande. Men det låter ju som om du försvarar själva åsikterna, dom har du ju, eller hur?

– Det är ju min upplevelse, jag kan ju inte beskriva den på något annat sätt. Sen kan man ju naturligtvis reflektera i efterhand om jag hade några konstiga andra glasögon på mig. Dömde jag dem annorlunda? Men här och nu försvarar jag att jag upplevde det så här.

Nu skyller även Dulny sin rasism på politisk omognad:


Stötta vår verksamhet