Dumheter

Ekeroth vill få det att se ut som fransmännen ogillar invandrare

Kent – det här med källkritik är inte så noga – Ekeroth publicerar ett blogginlägg med rubriken ”‘Too many foreigners in France’, French say”:

A survey in France published this week revealed 70 percent of the population believe there are too many foreigners living in the country and 74 percent believe Islam is not compatible with French society.

Ekeroth avslutar inlägget med följande:

Hoppas fransmännen reagerar och ser till att få Frankrike på rätt kurs.

Man får lätt intrycket av Ekeroths inlägg att fransmännen ogillar invandrare och framför allt att islam inte fungerar i Frankrike. Ja i alla fall tills man läser hur undersökningen utförts:

The poll was taken from an internet survey of around 1,000 people. 

Ekeroth drar alltså sin slutsats om att fransmän ogillar invandrare på en internetundersökning som 1000 av 61 500 000 fransmän deltagit i. Som vi sagt förut och säger igen. Lita aldrig på vad Ekeroth skriver och idka alltid en rejäl portion källkritik när ni besöker Ekeroths blogg.


Stötta vår verksamhet