Dumheter

Mr Avpixlat – ”rasifierad betyder komplex för att man är adopterad”

Mats dagerlind avpixlat twitter
Written by Atilla Yoldas

Någon som förknippas med, och antas ha, stereotypiska karaktärsdrag på grund av utseende eller ursprung kallas i flera sammanhang ”rasifierad”. Dessa stereotyper baseras i fördomar och i en översittares föreställning där människor är indelade i överlägsna och underlägsna raser.

Ordet är relativt färskt inom samhällsvetenskapliga kretsar, men har på kort tid fått fäste i den allmänna diskursen om rasism i sociala sammanhang. Med nya ord kommer i regel nya människors försök att diktera egna tolkningar, oavsett hur långsökta och befängda dessa kan vara.

En av dessa människor är Avpixlats chefredaktör och nyblivne ansvarig utgivare Mats Dagerlind.

10439582_10152122511257477_179094321_n

 

Dagerlind avvisar och förlöjligar begreppet och de berörda. Han menar att det är ”inne” för alla som är adopterade att känna att de är mindre värda. Att alla som invandrat eller flytt till Sverige känner sig mindre värda än sina medmänniskor. Att alla som ”inte ser ut som svenskar” har en låg självkänsla. De har bara komplex, det är inget att bry sig om, menar han.

Hur kan man vara så nonchalant inför ett begrepp som syftar på en strukturell och systematisk diskriminering och orättvisa? Det må framstå som att Dagerlind har försökt tolka ordet ”rasifierad”, men sanningen är att han inte förstår innebörden.

Att ”skämta” om människor som blivit adopterade och den sociala och individuella psykiska press de kan stå inför är oacceptabelt. Man skämtar inte om hur olika människors psykiska hälsa kan påverkas negativt av samhällets sociala strukturer. Det sysslar översittare med; är det vad du vill vara, Mats Dagerlind? En översittare som tror att han är överlägsen? Taskig kvinnosyn och stolt över din hudfärg är två av många saker som tagit dig en bit på vägen mot Douchetown. Du har snart anlänt till destinationen.

Vi antar bara ödmjukt – trots att det inte förtjänas – att Mats skämtar. Om så är fallet är skämtet ändå enormt opassande och nedvärderande. Plus att det suger.


Stötta vår verksamhet