Dumheter

Ökänd SD-man – när vi tar makten får du anpassa dig eller dra till Svalbard

Den självutnämnda EU-kandidaten Christian Westling har än en gång klargjort hur han ser på meningsmotståndare och människor som inte delar hans syn på Sverige. I en diskussion på twitter förklarar han att när Sverigedemokraterna tar makten får vi – som inte delar deras exkluderande människosyn – anpassa oss eller sticka från landet:

fsafsdfdfWestlings uttalande kan verka kontroversiellt, men det är helt i enlighet med SD:s principprogram:

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Vad exakt man menar med lojalitet, identitet eller kultur är såklart upphöjt i dunkel, men vi kan nog räkna med att SD kommer bestämma när du brutit mot en av dessa kriterier och inte längre får kalla dig svensk…

Vad som händer när vi bryter mot SD:s bestämmelser är också oklart, men deportation till Svalbard kanske är något man jobbar med internt?

 


Stötta vår verksamhet