Dumheter

Riksdagsledamot(SD) – polacker ska inte ha mer än 30-50 kr/timme i lön

Riksdagsledamoten och den självutnämnde islamofoben Thoralf Alfsson har i dagarna gett sig in i debatten om lönesättning på den svenska arbetsmarknaden. Men som vanligt när det gäller Sverigedemokraterna så är deras analyser helt unika och inte på ett bra sätt:

LO-basen menar även att allt skulle bli bra på arbetsmarknaden om alla jobbade med svenska kollektivavtal. Det är rätt på ett sätt men i ett annat avseende fullständigt upp åt väggarna. Idag finns t.ex polacker som jobbar till löner runt 30-50 kr/timme, vilket utan tvekan får negativa effekter på den svenska arbetsmarknaden. Men vad tror ni skulle hända om dessa polacker istället fick 180-200 kr/timme istället. Skulle fler svenskar få jobb?. Nej, den svenska arbetsmarknaden skulle fullständigt översvämmas av arbetare från Polen, baltikum och  andra EU-länder. Det skulle bli fullständig kaos på arbetsmarknaden och en hel rad andra problem skulle uppkomma. Jag trodde faktiskt inte att LO-basen var så fullständigt naiv.

När det gäller lönesättning på arbetsmarknaden finns det två klassiska – och grovt förenklade – grunder på höger-vänster skalan. Vänstern säger att alla ska jobba på kollektivavtal och högern säger att man ska jobba med individuella lönesättningar. IRM tar inte ställning i höger-vänster skalan, men med det sagt kan vi inte heller vara blinda inför hur dumt Alfssons uttalande är. Det är nämligen så att vi i Sverige än gång i tiden haft just de regler som Alfsson nu dömer ut och då pratar vi inte tidigt artonhundratal, utan så sent som tjugohundratalet. Och som vi minns det var Sverige inte översvämmat av polacker och människor från Baltikum under mitten på tvåtusentalet.

Vi kan inte tolka Alfssons text på annat sätt än att han vill att polacker ska kunna jobba på 30-50 kr/timme i Sverige och inte ha rätten till svenska kollektivavtal. Något som i förlängningen – och utan tvekan – kommer att leda till en lönedumpning för alla som jobbar på svensk arbetsmarknad.

Det känns nästan som att Alfsson vill ta tillbaka SD:s krav från 2007:

  • •Avskaffa MBL.
  • •Fler undantag i LAS.
  • •Förbjud fackliga stridsåtgärder.
  • •Inga fler pengar till arbetsmiljö.
  • •Billigare att sägas upp av personliga skäl.
  • •Minska fackets makt i samhället.

 


Stötta vår verksamhet
  • 2
    Delningar