Dumheter

SD Båstad hakar på Ekeroth – muslimer tar över västvärlden genom barnafödande

På SD Båstads hemsida ligger en film om ”muslimsk demografi” i världen. Filmen tar med ett utstuderat dramatiskt tonfall upp muslimers barnafödande som något negativt och som borde begränsas. Budskapet är kort och gott att muslimerna snart kommer att ta över Europa och USA genom barnafödande – något som partiets avgående ordförande (avgick dagen vi ringde pga hälsoskäl) håller med om.

cvcbdf

Filmens publicering har tidigare lett fram till att SD-politikerna Annika Rydh blev utesluten ur partiet då hon efter att sett filmen krävde att muslimers barnafödande skulle begränsas. Vad som är ännu mer anmärkningsvärt är att Kent Ekeroth publicerade exakt samma film med följande citat utan några som helst repressalier:

ke-610x604

För att påstående ni ser i bilden ska stämma krävs det att muslimska kvinnor i Nederländerna föder i snitt ca 18-20 barn.

Filmen har enligt bland annat forskare på BBC ingen verklighetsförankring och de få källor som redovisas är till exempel Mark Steyn som författat boken America Alone – en domedagsprofetia om västerlandets undergång pga just muslimers barnafödande. Annars får tittaren mest höra det luddiga argumentet att det ”enligt forskning” är så som filmen visar.

IRM frågade företrädare för SD Båstad om de tycker att muslimers barnafödande är ett problem. Först ringde vi den numera avgående ordföranden Lars Nilsson som la upp filmen och sedan Mattias Philipsson, förstanamn på partiets kommunvalsedel.

Intervju nr. 1 med avgående ordförande Lars Nilsson 

Vad var anledningen till att ni la upp filmen?

Det visar liksom hur det ser ut! Den här filmen… för den gjordes 2009 och då sa man att vid 2020 kommer vi ha mer än 50 miljoner muslimer i Europa. Idag är vi uppe i 80 miljoner och det har bara gått halva den tiden. Ajja, men så är läget. Hejdå!

Nilssons påstående om att det bor 80 miljoner muslimer i EU är såklart taget ur luften. I EU räknar man med att det bor 19 miljoner muslimer och skulle man räkna med Turkiet kommer vi endast upp i 44 miljoner. Vad nu 44 miljoner eller 19 miljoner skulle göra för skillnad…

Intervju nr. 2 med Mattias Philipson

I den här filmen beskriver man muslimers barnafödande som något negativt som måste begränsas och då undrar jag hur ni ser på det i SD Båstad? Vill ni begränsa muslimers rätt till barnafödande?

-Det är nog ganska svårt. Jag har inte sett filmen så den måste jag nog se innan jag kan kommentera den.

Ok. Lars sa i alla fall att han la upp den för att visa hur det var och då undrar jag om resten av SD Båstad står bakom att man ska begränsa muslimers barnafödande och om man ser det som ett hot.

-Att begränsa en speciell trosskildrings barnafödande tror jag aldrig har existerat i historien och det tror jag aldrig kommer existera heller.

Förutom för judar och romer då?

-Ja, men det var ju med våld.

Ok, men tycker ni att det är farligt med muslimers barn?

-Jag måste se filmen innan jag kommenterar den.

Men det borde du väl kunna svara ja eller nej på?

-Nej, inte muslimska barn. Barn är ju alltid oskyldiga från och med att de föds ju. Kristna och muslimer är ganska lika när vi föds men sen är det uppfostran som skiljer oss åt framöver i livet.

Anser du att muslimer har en sämre uppfostran?

-Nej, men sen kommer du och ställer ledande frågor här och jag måste tyvärr avsluta här för jag vet inte varifrån du ringer eller hur du kommer att använda det här materialet.


Argumentationen används bland annat i den rasistiska Eurabia-teorin som hävdar att muslimer medvetet försöker byta ut kulturen och befolkningen i Europa. Ett citat från järnrörsdemokraten Kent Ekeroths tal under landsdagarna 2009 sätter fingret på ”problematiken”:

”Vår civilisation står vid ett vägskäl. Antingen så går vi under i krig eller en stilla suck, eller så bestämmer vi oss för att slåss för vår civilisations överlevnad.”

Propagandan visar hur radikala islamister tar över inifrån och målar ut muslimska kvinnor som levande bomber:

eurabia_jihadeurabia_jihad.jpgBild-15-610x348

eurabia_jihad.jpgeurabia_jihad.jpg


Stötta vår verksamhet