Dumheter

SD – granska inte kungen och ge honom mer inflytande vid valet av statsminister

Kungen
Written by Henrik Johansson

När motionerna från Sverigedemokraterna nu börjat ramla in på riksdagens hemsida ser man många mönster. Till exempel så kan man, inte helt otippat, se hur SD gör allt för att människor med annan bakgrund än svensk ska få det så jävligt som möjligt. Ett annat mönster är vurmandet för kungen och allt som tillhör monarkin, kungen ska ha mer pengar, kungen ska ha mer inflytande och människor av annan härkomst ska svära trohet till kungen för att få sitta i riksdagen.

Samtidigt som SD vill att kungen, en person som tillsätts genom att födas in i rätt familj, ska få utökade resurser och ansvar vill SD samtidigt dra in pengar till de som bevakar våra folkvaldaändra ledarskap för dem som rapporterat ”fel” om SD och införa särlagstiftning för människor födda utanför Sverige.

Låter det demokratiskt? 

I motionen om höjt bidrag till kungen skriver SD följande:

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Riksrevisionen ska granska slottsstaten men inte kungens apanage, det vill säga hovstaten.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slottsstaten och hovstaten ska få höjt statligt anslag med vardera 20 miljoner kronor vardera.

Inte nog med att kungen ska få mer stålar, han ska heller inte behöva redovisa vad han gör för dessa pengar!? Hur motiverar då SD detta beslut? Jo med att man har stort förtroende för kungen:

”Vårt förtroende för den hårt arbetande kungafamiljen är stort och att bokföra deras nära utgifter i Hovstaten vore ett missgrepp.”

Ja, men dåså, då var ju allt lugnt. Eller? Det kommer mera… 

I en annan motion skriver SD att kungen borde få mer inflytande över valet av statsminister:

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta statschefen ta över de uppgifter som utförs av talmannen i samband med att en statsminister ska utses.

”Enligt Sveriges grundlag ska talmannen, när statsminister utses, kalla företrädare för riksdagens partier till samråd. Sedan ska talmannen överlägga med de vice talmännen och därefter avge förslag på statsminister till riksdagen. I andra parlamentariska demokratiska monarkier är det statschefen, dvs. monarken, som formellt leder arbetet med att utse en regeringsbildare. Jag anser att Sverige borde ansluta sig till dessa övriga länder och låta monarken ta över talmannens roll i det arbetet. Därmed skulle monarken kalla partiernas företrädare till samråd och utifrån resultaten vid dessa samråd besluta sig för vem monarken ska föreslå till statsminister.”

Det kan ju tyckas märkligt att kungen får ett sådant stort förtroende från Sverigedemokraterna att kungen både slipper redovisa sina utgifter och får leda arbetet i att utse en statsminister. Samtidigt får en person med invandrarbakgrund inte ens förtroendet att delta i demokratin på samma villkor som infödda svenskar fören hen varit medborgare i tio år. Inte nog med det, personen med invandrarbakgrund måste svära trohet till kungen för att ens få kandidera till riksdagen. Om man nu ska svära trohet så vore det väl mer lämpligt att man gör det till sina väljare istället för att svära trohet till en person som fått sin roll genom att födas?

Förövrigt kan vi skönja ytterligare ett mönster i SD:s världsbild, din födelseort har stor påverkan på SD:s förtroende för dig…

Bild


Stötta vår verksamhet
  • 2
    Delningar