Dumheter

SD-man efterfrågar muslimfria zoner

IRM skrev för ett tag sedan en artikel med rubriken ”Invandrare bör inte ”komma ut” innan PUT”. Artikeln är  handlade om en mailkonversation mellan en representant för kampanjen ”Deportationsfri flygplats Örebro” och den Sverigedemokratiska regionspolitikern Anders Östlund. Vi på IRM kände att det fanns en massa frågor om mailkonversation som inte fått sitt svar och bestämde oss för att göra en intervju:

Vi har tagit del av en mailkonversation där du svarar på SD:s åsikter om lite av varje. Bland annat svarar du på vad Sverigedemokraterna influerats av:

”Sverigedemokraternas tankar har influerats av den traditionella socialdemokratins folkhemstanke, vilken förfäktade likformighet på det offentliga planet. Statsminister Tage Erlander, som var en varm anhängare av assimilation, sade bl.a. i samband med kravalllerna i USA 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden.” – Ja, så kunde alltså socialdemokraternas ikon och Sveriges statsminister Tager Erlander uttrycka sig 1965, men nu har Socialdemokaterna fegat ur och gömmer sig i stället bakom hyckleriet.” /Citat ur mailet

Vad har Socialdemokraterna fegat ur på?

Ja Tage Erlander har ju faktiskt sagt så och han var ju ingen rasist. Det var det sätt man uttryckte sig på under Erlanders tid. Men med dagens mått hade han ju blivit klassad som rasist.

Du fortsätter med att berätta att du gillar uttrycket ras för att knäppa dagens rättänkare på näsan

-Ja därför det retar upp folk att Tage Erlander sagt detta. Vi i Sverigedemokraterna blir påskriva att vi är rasister trotts att det egentligen inte går att hitta några rasister ibland oss.

Men vänta nu, det har ju under snart ett halvårs tid framkommit massvis med rasism inom SD. Jimmie Åkesson har ju till och med gått ut med ett brev om nolltolerans.

-Sverigedemokrater?

Ja det kan du ju inte missat?

-Ja det var ju exempel på olika uttalande som folk hade blivit hotade med uteslutning för.

Du skriver även att det ”förenklar och spar utrymme” om man generaliserar invandrare?

Du har ju en lag i Sverige som heter utlänningslagen. Den buntar ju ihop alla utlänningar till en grupp. Ska man diskutera något kan man ju inte räkna upp alla undergrupper. Det är ju omöjligt att räkna upp alla varianter för att nyansera sig. Det är samma som om man skriver om SD:are. Vi blir ihopbuntade.

Du skriver också följande:Apropå muslimfria zoner: Det finns ju zoner fria från alla icke-muslimer i bla. Saudiarabien, så varför inte också zoner fria från den sortens dårskap hos oss?” 

Tycker du att vi ska ha muslimfria zoner i Sverige?

-Skriver jag verkligen så?

Ja.

Du kan inte plocka något ur sitt sammanhang. Språket i sig är dynamiskt och flexibelt och beror på sitt sammanhang. Så sätter vi grunden för vår rättsuppfattning. Så är du ute efter att sätta dit mig utan att ta hänsyn till sammanhanget då tycker jag att du är illasinnad.

Men jag ger dig en chans att förklara?

Ja nu säger jag om du går på ren bokstavstolkning då är du illasinnad.

Jag frågar ju dig hur du menar?

Jag har gjort en bra förklaring som jag letar efter. Det handlar om att formulera sig rätt också.

Jag frågar dig igen ska vi ha muslimfria zoner i Sverige?

Det är helt orimligt.

Varför skriver du så då?

Ja kanske för att jäklas. Den här mailkontakten var ju inte för avsikt att den skulle komma ut.

Så du tycker att man kan förhålla sig på ett sätt bakom lykta dörrar och ett annat sätt utåt.

Det är klart som fan att det är på det viset. Du kan inte berätta alla dina fantasier för alla människor. Har du aldrig ljugit för någon?

Jo men jag vet inte riktigt vad det har med detta att göra?

-Ja man väljer sina uttryck utifrån sammanhanget.

Den tolkning jag gör då är att innanför lykta dörrar så pratar du om muslimfria zoner och utanför förnekar du det?

Det är mycket en människa kan tycka och tänka utan att berätta för någon. Det man får ta ansvar för är sina handlingar.

Men du måste ju förstå att det lätt kan dras paralleller till det man sysslade med i nazityskland.

Du gör mig uppmärksam på en sak gällande kommunikation. Det beror ju på vem man pratar med hur det blir uppfattat. Det kan vara så att det jag säger uppfattas på ett helt annat sätt en det jag avsett. Och det får jag ta ansvar för.

******

När vi når Östlund för att ge honom chansen att läsa igenom citaten så förklarar han att de är rätt och det han säger i huvudsak är korrekt men att det finns nyanser hur man tolkar det. Östlund menar också att han vid tillfället för mailkonversationen uttryckt en önskan för muslimfria zoner, men att han tar avstånd från det då han inte ser det som realistiskt.

*Bonuscitat från Östlunds mailkonversation*

Om det nu är som så, att homosexuella förföljs i hemlandet. Varför skall de då offentliggöra sin sexuella läggning innan de fått klart besked om sitt uppehållstillstånd? Om de nu riskerar att mista huvudet hemma i Iran. Varför konverterar de då, innan de fått tillåtelse att stanna? Varför uppträder folk så till synes huvudlöst i en så osäker situation? Jag kan inte tolka detta på annat sätt, att det handlar om taktiska manövrer för, att påverka alla sentimentala och lättpåverkade personer inom massmedia, politik och förvaltning.

Anders Östlund, Oppositionsråd för SD inom ÖLL”


Stötta vår verksamhet