Dumheter

SD Svenljunga vill förbjuda språktolk?

SD Svenljunga, som skrivit många motioner senaste tiden, har också motionerat om språktolk. Eller snarare avskaffandet av tolkning för vissa grupper. De skriver i motionen att:

 ”Denna motion är inte särskilt kontroversiell då vi tycker det är en skyldighet att man lär sig det svenska språket så fort som möjligt.”

Må så vara, men kontroversiell är den ändå. Vi vet inte om det här rör sig om ett enkelt fel vad gäller att-satserna men då motionen ändå är formulerad som den är så får vi anta att den ska vara så här. Vad är det då som är märkligt med satserna i fråga? Först kan vi läsa följande:

 ”– Att den som bott i Sverige i fem år eller mer får bekosta språktolktjänst själv. (Gäller ej i de fall patientsäkerheten kan äventyras).”

Och vi ber er särskilt lägga märke till parentesen, som ändå tyder på en viss förståelse för att i vissa lägen kan språktolk vara nödvändigt oavsett hur länge personen ifråga har bott i Sverige. Det märkliga är att den parentesen helt saknas i nästa sats:

”- Att den som fått godkänt på sin SFI utbildning och vill ha språktolk bekostar det själv.”

Har man fått godkänt på sin SFI-utbildning får man antingen punga ut, eller så är patientsäkerheten helt enkelt inte så viktig längre. Vi hoppas innerligt att det här bara är, som sagt, ett tekniskt fel i motionsskrivandet. Ett misstag, helt enkelt.

Hoppet är trots allt det sista som överger människan…


Stötta vår verksamhet