Dumheter

SD vill sänka abortgräns – kritiseras av läkare

”Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordar, liksom de flesta länderna i Europa, fri abort fram till den 12:e graviditetsveckan. För abort efter den 12:e veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd av Socialstyrelsen.”

Ovan är ett utdrag ur Sverigedemokraternas ”Vår politik A till Ö”, angående abort. SD utgör det enda riksdagsparti som vill sänka abortgränsen från 18 till 12 veckor, och Jimmie Åkessons anledning är att antalet aborter är ”för höga” och abortlagstiftningen vi har idag är ”omodern”. Läkare, däremot, verkar tycka att Åkessons förslag är omodernt och osakligt.

– Ett foster kan bli medvetet först efter vecka 23 om det råkar födas. Innan dess saknar fostret ”själ” och då bör abort accepteras, säger senior­professorn Hugo Lagercrantz vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Kristina Gemzell Danielsson, överläkare, förklarar att SD:s förslag saknar vetenskaplig grund, och fortsätter reducera Åkessons argument:

– Försök i andra länder visar att restriktivare lagar inte har någon effekt på antalet aborter. Däremot så leder det till att fler kvinnor gör osäkra och i värsta fall livsfarliga aborter.

Jimmie Åkesson påstår även i den tidigare intervjun att vi i dag kan rädda barn i ett tidigare skede, och att man därför borde anpassa gränserna för den fria aborten utifrån det. Överläkaren accepterar inte vilda påståenden:

– Man räddar inga foster till livet mellan vecka 12 och 18. Det är helt omöjligt i dag.

Ordföranden i Svensk förening för obstetrik och gynekologi konstaterar att förslaget är ett allvarligt angrepp mot Sveriges kvinnor, och att varje inskränkning i abortgränsen leder till kraftigt försämrad kvinnohälsa.

Det verkar som att de enda ”argumenten” som finns kvar är att lägga armarna i kors, sura och hävda att de ”inte tycker om abort”.

***UPPDATERING*** Här kan du läsa mer om SD:s riksdagsledamot som säger att det inte är jämställdhet att döda ofödda barn i en debatt om abort.


Stötta vår verksamhet
  • 441
    Delningar