Inlägg taggade "motionskoll"
Kent Ekeroth vill starta speciella fängelser nära gränsen för utlänningar

Kent Ekeroth vill starta speciella fängelser nära gränsen för utlänningar

Kent Ekeroth fortsätter att spekulera i justiteutskottet. Tidigare har han bland annat förespråkat kriminalisering av tiggeri, bland annat på grund av att tiggeriet ofta härrör från brottslighet. Åsikterna går visserligen isär om den saken. Å ena sidan har vi all samlad expertis på området, som menar att det inte finns någon som helst grund för detta. Å andra sidan har vi Kents fantasi. Nu föreslår nu Ekeroth instiftande av så kallat ”spartanska fängelser” för utlänningar. Poängen är att utländska medborgare...

SD vill se över ledningen av SVT och SR – de rapporterar felaktigt om SD

Riksdagsmotionen ”Översyn av statens roll som ägare till Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR)”, författad av Patrik Jönsson (SD), lämnar en efter läsning en aning förbryllad. Jönsson föreslår att Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över ledningen för Sveriges Television och Sveriges Radio. Eftersom.. Allt fler av Sveriges medborgare upplever att SVT inte klarar just förhållningssättet att vara opartiska och sakliga. Detta framstår särskilt tydligt när rapporteringen gäller Sverigedemokraterna....
SD vill inför särlagstiftning - att invandrare tycker till om politik är ett problem

SD vill inför särlagstiftning – att invandrare tycker till om politik är ett problem

Att sverigedemokraterna vill införa särlagstiftning är något man länge förnekat trots att försök redan gjordes under förra mandatperioden. Den lögnen kan vi äntligen lägga åt sidan då SD nu fullt ut stödjer en särlagstiftning mot invandrare som tidigare haft annat medborgarskap. Motionen från Mikael Jansson och David Lång, eller bunkergänget som de brukar kallas, går ut på att medborgarskapet för invandrare får andra innebörder än för infödda: ”Betydelsen av att vara svensk medborgare urholkas successivt. För att assimilation ska vara...

SD: Biblioteken ska inte bry sig om invandrare

SD har gått igång på en formulering i den föreslagna nya bibliotekslagen. Den enda faktiska ändringen i paragrafen som SD hakat upp sig på tycks vara att ordet ”invandrare” ändras till ”personer som har annat modersmål än svenska”. Men SD har gått i spinn. I Motion 2012/13:147 kan vi läsa: Sverige har ett gott fungerande biblioteksväsen. De många svenska biblioteken fungerar bl.a. som bärare och förmedlare av idéer, kulturidentitet och kunskap. De bidrar även till att främja litteraturens särställning inom kunskap...

Flera av SD:s riksdagsmotioner är rasistiska

Expo Idag har uppmärksammat ett antal motioner som Sverigedemokraterna har lagt inom området Migration och asylpolitik och som nu ska behandlas i Riksdagen. Det handlar bland annat om motioner som förespråkar lagar som gör skillnad på svenska medborgare och utländska medborgare: Partiet förespråkar tuffare lagstiftning mot asylsökande och människor utan uppehållstillstånd. Dessutom vill Sverigedemokraterna införa flera lagar som gör skillnad på svenska medborgare och utländska medborgare, till exempel vill man förbjuda tiggeri för utländska medborgare, men inte för svenska. Sverigedemokraterna...

SD motionerar om att lägga ned DO

Nu är det dags att granska fler av Sverigedemokraternas riksdagsmotioner. Det här är nog de två mest skrattretande motionerna för de belyser så otroligt tydligt vilka Sverigedemokraterna tänker på, nämligen sig själva. I den första motionen vill de avskaffa Diskrimineringsombudsmannen: Myndighetens åtgärder mot diskriminering av svenskar är obefintlig och verksamheten i stort får anses så politiserad att myndigheten snarare är ett instrument för att genomdriva politiska visioner snarare än att motverka diskrimineringen i samhället. I den andra motionen vill de:...

SD motionerar om förbud mot burka och niqab

Sverigedemokraterna har, som vi nämnt, skickat in många motioner till Riksdagen. De flesta är ganska tråkiga, ett par är faktiskt ganska vettiga och några är fjantiga. Så kommer vi till den sista kategorin motioner, de som ger oss en klump i halsen och ont i magen. De motioner som till fullo avslöjar Sverigedemokraternas fulaste sida. Ingen lär bli förvånad när vi avslöjar att de motionerna främst handlar om invandring och invandrare. Det här inlägget handlar om en av de motionerna,...

När får man åberopa samvetsfriheten, SD?

Sverigedemokraterna värnar om svensk sjukvårdspersonal. Såpass mycket att de har motionerat om att införa samvetsfrihet i svensk sjukvård. Vad samvetsfrihet är? Kortfattat är det att kunna säga nej till vissa ingrepp utan att riskera repressalier – i detta fall rör det sig främst om abort som personal ska kunna säga nej till. Eftersom abort och dödshjälp leder till särskilt svåra konfliktsituationer vad gäller etiska dilemman, bör rätten till åberopande av samvetsfrihet enligt resolution 1763 ha en särställning i svensk sjukvård....

SD motionerar om att styra över svensk media

Vår granskning av Sverigedemokraternas (många, MÅNGA!) riksdagsmotioner fortsätter. Den här gången ska vi kika lite på Motion 2010/11:K393 som har rubriken ”Politisk TV-reklam”. Som många säkert minns så var 2010 det första året TV4 fick visa politiska reklamfilmer, något SD tänkte nyttja sig av. Tji fick de, då deras reklam ansågs som alldeles för opassande för att visas i TV-rutan. Ni minns den säkert, filmen där burka-klädda kvinnor tävlar med pensionärer och som avslutas med uppmaningen att ”Välja invandringsbroms före...

SD motionerar – Ingen Fängelselyx

Sverigedemokraterna har senaste tiden skrutit ganska mycket om att de lämnat in jättemånga motioner till Riksdagen. De skriver själva på sin Riksdagsblogg: SD har under denna allmänna motionsperiod lämnat in 328 motioner, vilket är flest motioner per ledamot, dvs 16,4 stycken i snitt. Sett till totalt antal motioner är Sverigedemokraterna det parti som lämnat in tredje flest motioner, direkt efter Socialdemokraterna och Moderaterna. Självfallet gör detta oss omåttligt nyfikna. Vad kan de ha motionerat om? Och självfallet delar vi med...