Dumheter

Gästbloggare sågar SD:s budgetförslag vid fotknölarna

Idag testar vi något nytt här på IRM genom att återpublicera Stefan Kärvlings underbara inlägg angående SD Vänersborgs budgetförslag. Stort tack till Stefan för att han låter oss återpublicera inlägget i sin helhet. Vi vet att inlägget är en aningen långt, men rekommenderar er varmast att ta er tiden att läsa hela:

Igår hade kommunstyrelsen (KS) sitt ”budgetsammanträde”. Det är ju så den kommunala demokratin fungerar – alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige (KF) måste gå via kommunstyrelsen. Så också, eller kanske i synnerhet, budgetförslag.

Kommunstyrelsen hade igår fyra förslag att ta ställning till. Det första kom från det styrande triumviratet, (socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet), det andra från minialliansen (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna), det tredje från Vänsterpartiet och det fjärde från sverigedemokraterna.

Vilket förslag som ”vann” respektive ”förlorade” i KS var egentligen helt ointressant, eftersom det är i kommunfullmäktige (KF) som budgetfrågan avgörs. Men ibland kan behandlingen i KS ändå ge en fingervisning om vad som komma skall i fullmäktige. Så dock inte denna gång. Varje partikonstellation röstade på sitt eget förslag och inget annat. Därefter reserverade partierna sig till förmån för det egna förslaget. Och så hände inget mer. Och naturligtvis ”vann” då det styrande triumviratets förslag eftersom 7 av 15 ledamöter tillhör detta block. Det betyder att detta förslag blir huvudförslag den 17 juni i fullmäktige. Det betyder emellertid inte att det blir detta förslag som ”vinner” i kommunfullmäktige. (Se ”Budgetprocessen rullar på”.)

sverigedemokraterna

Jag har tidigare redogjort för alla budgetförslag, S+C+MP (”Triumviratets budgetförslag”), M+FP+KD (”Minialliansens budgetförslag”) och V (”Vänsterpartiets budgetförslag”). Dock inte sverigedemokraternas. Och det beror på att jag inte såg förslaget förrän igår. Budgetförslaget kom som en överraskning för många. De flesta trodde nog inte att SD överhuvudtaget var intresserat av pengar och budgetar. Kurt Karlsson, SD:s gruppledare i fullmäktige, sa ju vid en tidigare budgetdebatt:

”Jag tänker inte prata om pengar. Det får andra göra.”

Men SD har tydligen ändrat sig sedan dess.

I valet i höstas så blev sverigedemokraterna (SD) som bekant Vänersborgs fjärde största parti. Partiet fick 2.486 röster. Det var bara 367 röster färre än Vänsterpartiet. Röstetalet motsvarade 10,17% av det totala antalet och gav partiet sex mandat i kommunfullmäktige. Det betyder att partiets budgetförslag måste behandlas seriöst. Vilket man vill eller ej. Och det tänker jag göra. Behandla förslaget seriöst alltså. Fast jag egentligen inte vill.

SD_budget_s1

Det är faktiskt inte helt lätt att behandla sverigedemokraternas förslag seriöst. Trots att förväntningarna skruvades upp när man fick det 6-sidiga budgetdokumentet i sina händer. För direkt när man tittade på försättsbladet, ja, budgetförslaget har faktiskt ett försättsblad, så började man undra vad detta var…

Var det en reklambroschyr?

Jag har fortfarande inte blivit riktigt klok på vad det är som jag håller i min hand. Jag börjar luta åt att det är en broschyr som SD tänker dela ut på Aqua Blå. En broschyr som vänder sig till vänersborgarna, som om det vore val snart. Broschyren vänder sig definitivt inte till fullmäktiges ledamöter. Det illustreras t ex av den sista sidan, där partiets ledamöter i fullmäktige räknas upp. Det vet ju vi i KF redan. Sedan uppmanarSD_budget_s6 SD att man ska ta kontakt med partiet. Och det är väl inte heller riktat till KF:s ledamöter…?

Hur som helst.

Rubriken på sverigedemokraternas budgetförslag, eller vad man nu ska kalla det, är:

”tilläggsförslag till Mål- och resursplan 2016-2018″

”Tilläggsförslag” innebär att det är ett tillägg till något annat förslag, det är inte ett helt nytt eget förslag. I sverigedemokraternas fall utgår partiet i det stora hela från budgetberedningens förslag, dvs förslaget från S, C och MP. SD:s förslag är med andra ord inget riktigt budgetförslag.

pengapaseTrots rubriken ”tilläggsförslag” så är underrubriken på försättsbladet:

”Vår budget är ett tydligt och realistiskt alternativ.”

Och det är ju intressant eftersom SD självt har definierat sitt förslag som ett tilläggsförslag. Då kan väl knappast förslaget karaktäriseras som ”vår budget”. Huruvida det är ”tydligt” återstår att se. Och ”realistiskt”…

kurt_karlsson2På sidan 2 i ”valbroschyren” analyserar Vänersborgs store sverigedemokratiske ideolog och auktoritet Kurt Karlsson verkligheten…

Och vad är det då Kurt Karlsson kommer fram till? Jo självklart, det är invandringen som är problemet.

”Den ekonomiska situationen i Vänersborgs kommun har försämrats beroende på inflyttning som förmedlats av staten via Migrationsverket.”

Lösningen för Kurt Karlsson och alla andra sverigedemokrater är således:

”[det] bästa alternativet att staten omedelbart kraftigt begränsar invandringen till Sverige.”

Kurt Karlssons analys är inte särskilt originell. Den är saxad från olika sverigedemokratiska skrifter och hemsidor. Men visst, det var det som SD gick till val på och som också många invånare håller med om.

krigSjälv kan jag inte låta bli att reagera på den kyla och bristande empati som SD i Vänersborg visar i sitt dokument gentemot andra människor. För det är ju faktiskt människor som sverigedemokraterna pratar om – människor av kött och blod. Människor som är som alla vi andra, det är bara det att de kommer från ett annat land. De kommer till Sverige därför att de flyr från krig och elände. SD verkar inte kunna se detta. SD verkar inte kunna förstå detta. För SD tycks alla ”invandrare” vara några slags parasiter utan människovärde som kommer till Sverige för att leva gott på alla svenskars godtrogenhet och, inte minst, dumhet.

Och den här attityden gör mig oerhört trött. Och rädd.

Men oavsett dessa olikheter i människosyn, så är Kurt Karlssons analys total fel och bristfällig – i varje fall ur ett kommunalt perspektiv. Och därmed blev broschyren snabbt tämligen ”orealistisk”. Och Kurt Karlsson ger faktiskt svaret på felaktigheterna själv:

 • ”inflyttning som förmedlats av staten”
 • ”staten omedelbart kraftigt begränsar”

De frågor som Kurt Karlsson och SD lyfter är ju just statliga frågor – och inte kommunala! Kommunen har inget med den statliga invandrings- eller asylpolitiken att göra!

kurt_sdKurt Karlsson försöker helt enkelt vinna billiga poänger, dock inte i fullmäktige, men väl bland vänersborgarna (jag förutsätter att SD delar ut dessa broschyrer till allmänheten på något sätt).

På sidan 3 i det som ska vara ett budgetförslag beskriver SD sina egna politiska framgångar i valet och de skriver också:

”Vi bemöts med respekt [i styrelser och nämnder; min anm] och samarbetet med andra partier sker allt mer på jämnställd [felstavningen är SD:s egen; min anm] nivå utan större komplikationer.”

De här påståendena är för mig helt obegripliga. Jag vet ingen annan politiker i kommunen som ser med respekt på SD:s representanter. Varför? Jo, helt enkelt därför att de inte innehar de mest elementära kunskaper i de ämnen och ärenden som avhandlas. Och samarbete? Med vem samarbetar SD? Jag vet inte. Inte med några som jag känner till.

Som en inledning till de två följande sidorna, sidan 4 och 5, som utger sig för att vara själva ”budgetsidorna”, skriver SD:

”Vår budget har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska och visionsmässiga skillnader.”

Intressant. På försättsbladet var sverigedemokraternas budgetförslag ”ett tydligt och realistiskt alternativ”. Nu är inte förslaget det. Förslaget har inte ens den ambitionen.

Det blir därmed faktiskt lite svårt att ta förslaget seriöst.

DEL 2

På sidan 4 och 5 i sitt budgetförslag (valbroschyr) pratar sverigedemokraterna (SD) budget. Eller borde göra… Slår man upp ordet ”budget” i nationalencyklopedin så står det:

”en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år”

En budget handlar alltså om inkomster och utgifter, dvs pengar. Rubriken på sidan 4 är ”Detta prioriterar vi i vårt budgetförslag”. Men det står inte ett enda ord om pengar! Sverigedemokraterna pratar alltså inte budget på sidan 4 heller. Det kanske är läge för sverigedemokraterna att gå någon slags grundkurs. I svenska…

Sidan 4 är istället ett slags valmanifest. Eller med ett annat och bättre ord – en önskelista. Det går inte att hitta ett enda ord om hur SD praktiskt ska förverkliga idéerna och sin politik i kommunen. Och det är ju det som budgetar handlar om.

onskelistaÖnskelistan saknar naturligtvis inte helt intresse. Budgetdebatten kommer ju t ex att till stor del handla om det SD tar upp i sin önskelista, men då med den väsentliga skillnaden att ”konkreta” pengar knyts till ”konkreta” förslag. Och finns det inga pengar, så kortas önskelistan ner. Eller också föreslås inkomstförstärkningar.

För att ta något exempel ur SD:s önskelista. Under ”skola-barnomsorg”, detta är ju mitt speciella intresseområde, skriver SD:

 • ”För att underlätta lärares och rektorers huvudsakliga pedagogiska uppgift vill vi ha fler kuratorer och psykologer i skolorna.”
 • ”Det ska finnas behöriga pedagoger i varje klass.”
 • ”Vi vill ha kvar de mindre skolorna på landsbygden.”
 • ”Personaltätheten bör öka inom barnomsorgen.”

skollagenDet här är som synes inget budgetförslag. Dessutom verkar inte heller sverigedemokraterna riktigt ha hängt med i skolutvecklingen, vilket i och för sig inte är förvånande. I Skollagen står det angående behöriga pedagoger:

”Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.”

Jag kan inte låta bli att ta ytterligare ett exempel. När fullmäktige den 20 juni 2012 fattade beslut om landsbygdsskolornas vara eller inte vara, så avstod de båda sverigedemokraterna (Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall) från att rösta! Det kunde väl bara tolkas som att SD ansåg att det var ointressant om de mindre skolorna på landsbygden fick vara kvar eller inte.

Det finns många fler punkter på önskelistan. SD vill t ex ha ”en storsatsning på trygghetsboende för äldre”, ”satsa mer på bostadsbyggandet”, ”stödja bibliotek, folketparksföreningar” osv. Samtliga ”löften” är totalt meningslösa om partiet inte samtidigt avsätter pengar för att genomföra dem. (Vilket SD nästan aldrig gör.)

Naturligtvis hittar vi önskemål om invandringen också, t ex:

”Vi kräver kommunal självbestämmande [det språkliga felet återfinns i originalet; min anm] vad gäller asylmottagning.”

Återigen. Det här kravet får SD lägga i riksdagen. Vänersborgs kommunfullmäktige kan inte besluta i denna fråga.

tiredIbland kan man bli lite trött på sverigedemokrater…

Men så har vi sidan 5 kvar i sverigedemokraternas så kallade budgetförslag, som hittills inte är något budgetförslag. Här hittar vi – äntligen! – förslag kopplade till pengar. Här hittar vi vad sverigedemokraterna verkligen vill med Vänersborg år 2015.

Och det är, som vi ska se, egentligen inte särskilt mycket.

Rubriken på sidan är:

”Våra viktigaste förslag i siffror för nämnderna.”

Vilket inte heller är helt korrekt. Det är naturligtvis inte ”de viktigaste” förslagen – det är ALLA förslag. Kommunfullmäktige kan ju bara besluta om de förslag som ligger ”på bordet”. Det går ju naturligtvis inte att besluta om något som sverigedemokraterna har pratat tyst om bakom ”skål och vägg”.

Punkt 1 i sverigedemokraternas budgetförslag är:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag omfördelas med 4 Mkr till Gymnasie- och komvuxverksamheten (Kunskapsförbundet Väst) i ett tillfälligt omställningsstöd för år 2016.”

Det här är äntligen ett riktigt budgetkrav, som jag faktiskt dessutom kan känna viss sympati med. Men det är viktigt att notera att sverigedemokraterna inte vill förändra storleken på kommunstyrelsens förfogandeanslag utan bara omfördela anslaget. (När TTELA idag redogör för SD:s budgetförslag har tidningen fel på den punkten.) Det kan betyda att något annat får mindre.

SD stödjer triumviratets (S+C+MP) förslag när det gäller barn- och utbildningsnämnden, dvs inga pengar överhuvudtaget jämfört med de pengar som nämnden får i år. (Inte heller här återger TTELA förhållandet på ett riktigt sätt. De 9 milj kr som BUN ska få 2016 får nämnden redan i år. Förslaget för 2016 är att fullmäktige ska besluta att BUN får behålla pengarna. Vilket torde vara ganska självklart.) Däremot vill SD att nämnden ska lägga mer resurser på fler kuratorer och psykologer. Och visst behövs det fler kuratorer och psykologer, men SD vill tydligen betala dessa med färre pedagoger. För någon annanstans kan inte BUN frigöra pengar. SD:s förslag innebär alltså att säga upp pedagoger/lärare för att anställa kuratorer och psykologer. Fast inte inom förskolan, för där skriver SD:

”Personaltätheten bör öka inom barnomsorgen.”

sverigedemokraterna2Det här är en ekvation som inte går ihop… Jag förstår inte hur Kurt Karlsson, Ola Wesley och de andra sverigedemokraterna tänker. (Det kanske är tur…)

SD föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska få 4 milj kr. Det är inte helt uppenbart hur summan ska tolkas. Det styrande triumviratet föreslog 3 milj kr mer. (Nämnden själv begär 6,5 milj kr och det är också vad Vänsterpartiet föreslår.) Föreslår SD en ökad tilldelning med sammanlagt 4 milj kr, dvs en miljon kr mer än förslaget från kommunstyrelsen? (OBS!Kommunstyrelsens förslag är detsamma som budgetberedningens förslag är detsamma som förslaget från S+C+MP.) Eller menar SD 4 milj kr mer än förslaget från KS, dvs totalt 7 milj kr?

TTELA tolkar SD:s förslag som att det är 7 milj kr. Det stöds också indirekt av en tabell som finns med i slutet av broschyren. Jag utgår från att SD menar 7 milj kr.

Sverigedemokraterna vill använda pengarna till fritidsverksamhet för ungdomar, utan att precisera närmare vad partiet menar konkret. Men att satsa på ungdomar är ju ett sympatiskt och helt ok förslag.

midsommar3Men SD vill inte bara använda pengarna till ungdomar. Pengarna ska nämligen också användas för att:

”utveckla och bevara Svenskt [den felaktiga användningen av stor bokstav är SD:s egen; min anm] kulturarv.”

Vill man vara riktigt stygg så skulle man nog kunna säga – varför inte börja med en stavnings- och grammatikkurs i svenska för sverigedemokrater? Men det gör jag inte, eftersom jag har lovat att vara seriös.

Sverigedemokraterna beskriver inte var kommunen ska satsa dessa pengar för att åstadkomma detta. Eller vad det egentligen innebär. SD vill ju ge pengarna till kultur- och fritidsnämnden och inte till barn- och utbildningsnämnden, så det kan ju inte handla om att på något sätt ta upp det ”svenska kulturarvet” i skolan.

gokunge_arenaSverigedemokraterna nämner inte Arena Vänersborg i sitt budgetförslag. Anledningen till att jag nämner detta är att Kurt Karlsson vid ett antal tillfällen har menat att ”arenan står ju där den står”. Då borde kanske också SD ha avsatt pengar i budgeten till att bekosta hela arenans underskott…

SD stödjer triumviratets (S+C+MP) förslag när det gäller anslaget till socialnämnden. Däremot vill SD omfördela resurser från de ”ensamkommande ynglingarna i familjehem” till trygghetsboende för äldre. Som SD skriver aningen föraktfullt. ”Ynglingar” är ett av Kurt Karlssons epitet och favorituttryck för att beskriva dessa ”kommunplacerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd”.

queHur mycket pengar det rör sig om skriver inte SD. Antagligen för att de inte vet…

Jag skrev ett mail till en som kan frågan, på socialförvaltningen i Vänersborg, och fick följande svar:

”När det gäller de ensamkommande barnen finns ett särskilt avtal skrivet om hur många vi ska ta emot som kommun och för detta får vi ersättning. Dessa pengar kan inte användas till någon annan målgrupp då ersättningen är avsedd att täcka de kostnader kommunen har för de interna boendet (Gläntan). De barn som kommer till kommunen och som av olika anledningar inte kan bo på Gläntan (för unga eller flickor) ordnas hem för antingen i familjehem eller hem för vård eller boende utanför kommunen. För dessa kostnader kan socialförvaltningen återsöka del av kostnaden men inte hela. Inte heller dessa pengar kan beredas för annat ändamål då de ska gå till just kostnader för boendelösningen. Individ- och familjeomsorgen bär ett underskott gällande hem för vård eller boende för unga då inte hela kostnaden täcks av de pengar som går att återsöka och att volymen då blir högre än budgetram.”

IFO:s (Individ- och familjeomsorgen) underskott är beräknat till 3 milj kr för hela året. De här pengarna räcker inte långt om man pratar trygghetsboende för äldre… Dessutom går pengarna inte att omfördela på det sätt som SD vill. Plus att trygghetsboende i första hand är en fråga för privata ”hyresvärdar”, även om kommunen är med och samarbetar.

En enkel fråga i ett mail till socialförvaltningen är allt som skulle ha behövts för att SD kunde ha fått denna enkla och grundläggande kunskap… För övrigt sitter en av SD:s höjdare, Ola Wesley, i socialnämnden – och borde ha vetat bättre. (För mer information – klicka här.)

Jag kan inte låta bli att tycka att det är beklämmande att folkvalda representanter för ett parti inte har större kunskaper och att de också genom sin okunskap sprider felaktigheter och fördomar!

miljoNär det gäller miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden så stödjer SD triumviratets (S+C+MP) budget. Dock vill SD göra ytterligare en omfördelning (i samhällsbyggnadsnämndens budget). Partiet vill renovera Villa Björkås i Vargön för 3 milj kr. Det betyder att SD vill ta pengarna från det nödvändiga underhållet på Dalbobron. Vänsterpartiet vill också renovera Villa Björkås, men genom att tillskjuta extra pengar. Kommunen måste nämligen göra något åt Dalbobron.

Överförmyndarnämnden finns inte med i SD:s förslag. Nämnden har tydligen glömts bort. Men SD kan ju inte tänka på allt.sverigekarta2

Ja, det var sverigedemokraternas 6-sidiga valbroschyr. Eller budgetförslag…

Sverigedemokraterna utlovade inledningsvis i broschyren att budgetförslaget skulle vara:

”ett tydligt och realistiskt alternativ.”

Det skulle också:

”tydliggöra ekonomiska, ideologiska och visionsmässiga skillnader”

slutsatsVad säger man?

 • ”Tydligt och realistiskt”?

Det får kanske var och en bedöma själv. Min åsikt är väl ganska uppenbar…

 • ”Ideologiska skillnader”?

Visst. Sverigedemokraterna är tämligen ensamma om sin ”kalla” och människofientliga människosyn och bristande empati för andra människors svårigheter och lidanden. Det är en stor ideologisk skillnad. SD vill som en följd av detta stoppa invandringen, det hycklar de inte med, men det är en fråga för Sveriges riksdag och inte för Vänersborgs kommun.

 • vision”Visionsmässiga skillnader”?

Det vet jag inte. Det framgår inte vilken vision SD har. Ett ”svenskare” Sverige? Fler ”svenskare” svenskar?

 • Ekonomiska skillnader?

Tja… När det gäller fördelningen av pengar till nämnderna och styrelserna – och det är ju det absolut väsentligaste i kommunfullmäktiges beslut – så ligger sverigedemokraternas förslag extremt nära budgetförslaget från triumviratet (S+C+MP). Det skiljer endast 4 milj kr. Det är 0,2% av hela Vänersborgs budget på 2 miljarder kronor.0_2

0,2 PROCENT!!

Skillnad? Alternativ? Tillåt mig att småle…

Visst har sverigedemokraterna några omfördelningar ”inom ram”, t ex Kunskapsförbundet Väst, psykologer och kuratorer, men inte hade SD behövt producera en 6-sidig broschyr för att få fram detta?

headless2Nä, Sverigedemokraterna har producerat ett innehållsmässigt och politiskt ynkligt dokument. Det går inte att dölja bristande kunskap och dålig politik i färggranna bilder och lättläst text. Det krävs något mer. Det borde sverigedemokraternas väljare också inse.

Det tycks emellertid som om det styrande triumviratet (S+C+MP) kommer att få igenom sin budget med sverigedemokraternas stöd. De två förslagen är i det närmaste identiska när det gäller fördelningen av pengar till de olika nämnderna och styrelserna.

Och det är inte bra för Vänersborg.

 


Stötta vår verksamhet
 • 603
  Delningar