Dumheter

SD-ordförande kritiserar det egna partiet - undermedvetet?

Allan Jönsson, ordförande i SD Bjuv, har skrivit ett något förvirrande inlägg. Jönsson visar prov på sällan skådad självinsikt och självkritik i textens inledning:

Personligen är det nog inte budgeten som spökar, det är snarare antalet politiskt aktiva inom dessa små små nästan obefintliga partier, som endast består av de närmast sörjande inom en liten familj eller nära släkt. Tyvärr har de bäddat för en egen framtida undergång, vi Sverigedemokrater har vid flera tillfällen velat värna dessa perifera partier, men de har valt en inslagen väg till självdestruktion, genom att fjärma sig verkligheten och all form av agerande utåt.

Äntligen någon inom Sverigedemokraterna som sätter fingret på partiets bekymmer och säger ifrån med skärpa! Som vi har längtat efter detta! Eller… eller vänta lite nu, vi missuppfattade visst Jönsson lite. Det han beskriver är tydligen Alliansens småpartier och inte SD. Så förvirrande, när beskrivningen passar som handen i handsken på Sverigedemokraterna. Partiet som blivit anklagat för nepotism (inte bara en gång) och som drabbats av så många avhopp och uteslutningar att det snart finns fler tomma stolar än SD-politiker ute i landet.

Jönsson avslutar sitt inlägg:

Det är både mängden av väljare och i synnerhet antalet aktiva inom ett parti som avgör storleken och kvaliteten på det politiska arbetet.

Ja, vad ska vi säga? Onekligen verkar Jönsson helt omedveten om hur läget egentligen ser ut i det egna partiet.


Stötta vår verksamhet