Granskning

Mattias Karlsson attackerar Nya Tider - jag avråder alla aktiva SD:are att stödja tidningen

Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson har än en gång kommit med ett skriftligt dekret till partiets företrädare via sin Facebookprofil. Karlsson uppmanar sina undersåtar att inte stödja den högerextrema tidskriften Nya Tider med motiveringen att ”Principen om att ”min fiendes fiende är min vän” är sällan korrekt”. 

Karlsson, som har för vana att komma med dekret via sin Facebook, bekräftar alltså allt det som vi, Expo och resten av media skrivit om Nya Tider:

Jag kom tidigt att uppfatta Vavra som intelligent, men alltför politiskt radikal och ideologiskt avvikande. Jag har personligen hört honom förespråka samarbeten mellan SD och rasistiska och neofascistiska organisationer, jag har personligen hört honom tala om ”rasblandning” med avsky och jag har personligen hört honom plädera för att SD-medlemmar med utomeuropeisk bakgrund inte borde tillåtas delta i partievenemang tillsammans med sina etniskt svenska kärlekspartners. På basis av bland annat detta röstade jag år 2001 för en uteslutning av Vavra ifrån Sverigedemokraterna.

Mycket lite talar för att Vavras personliga åsikter blivit mindre radikala sedan dess. Efter uteslutningen från SD blev Vavra en av de drivande krafterna bakom partiet Nationaldemokraterna. Nationaldemokraternas ideologi grundades till stora delar på tankegångarna hos den amerikanske rasideologen Richard Mcullogh, en person som Vavra själv vid olika tillfällen lyft fram som en av sina främsta ideologiska inspirationskällor. Nationaldemokraterna var ett parti som bland annat samarbetade med antidemokratiska rörelser i Sverige, som sålde antisemitisk litteratur på sina möten och som knöt nära band till öppet rasistiska, antisemitiska och antidemokratiska rörelser i utlandet. Beträffande det sistnämnda så var Vavra själv en drivande kraft bakom detta. Bland annat så etablerade man en samverkan med den amerikanske f.d Ku klux klan-ledaren och världsledande antisemiten och förintelseförnekaren David Duke.

Vidare skriver Karlsson att även övriga i redaktionen på Nya Tider har nazistiska kopplingar:

Under Vavras tid som chefredaktör på Nya Tider har tidningen samverkat med nazistiska grupperingar i Sverige. Flera skribenter som tidigare gjort sig kända för antisemitiska åsikter och ifrågasättande av förintelsen har beretts utrymme i tidningen och vid flera tillfällen har man okritiskt låtit neofascistiska skribenter skriva förskönande recensioner av neofascistiska böcker i tidningen. Bortsett ifrån Vavra har även flera andra av Nya Tiders skribenter uteslutits ifrån SD pg a ideologiska avvikelser. Även den vice chefredaktören Sanna Hill har vid olika tillfällen givit uttryck för radikala åsikter och samverkat med nazistiska grupperingar.

Trots att Karlsson själv bekräftar det media skrivit om Nya Tider och att han själv hört Vavra uttryckt grov rasism så vågar han inte kalla tidningen för nazistisk eller rasistisk:

Nya tider är en invandringskritisk tidskrift som den senaste tiden beskyllts för rasism och nazism, på ett ganska skränigt och obegåvat sätt, av samma intoleranta extremvänster som tidigare behandlat SD på samma sätt. I ljuset av detta är det förståeligt att vissa SD-sympatisörer dragit slutsatsen att Nya Tider är en positiv och allierad kraft och att anklagelserna mot dem är lika grundlösa som de varit mot SD.

För egen del ser jag inte Nya Tider som någon renodlad nazistisk, fascistisk eller rasistisk tidning.

Får ni inte ihop det? Varför skriver Karlsson om alla kopplingar mellan nazister och Nya Tider, samtidigt som han inte vågar kalla dem för rasister? Jo det hela är egentligen mycket enkelt, Karlsson vill inte stöta sig med sina egna följare. SD:s följare och Nya Tiders läsare är i månt och mycket samma grupp, och då måste chefsideologen väga sina ord på en guldvåg för att inte stöta sig med de egna leden.

 

 


Stötta vår verksamhet
  • 616
    Delningar