Okategoriserade

SD-toppar diskuterar handel med invandrare – vill få bort människor genom auktion

Krama en rasist twitter
Written by Atilla Yoldas

Twitter   erikalmqvist  @kentekeroth Man skulle kunna ...

 

Här ser ni f.d SD-toppen Erik Almqvist tillsammans med riksdagsledamoten Kent Ekeroth diskutera vad som är rätt summa att betala invandrare för att ”återvandra” till sina hemländer.

Almqvist föreslår en summa på 150 000 kronor i återvandringsbidrag, vilket är en bråkdel av de fyra miljoner SD var tvungna att punga ut för att få bort Almqvist från Sverige. Ekeroth kan tänka sig det dubbla summan, OM man har kontroll och ser till att de inte kommer tillbaka till Sverige. Fortsättningsvis skriver Almqvist:

Man skulle kunna starta en ideell återvandringsfond där bidragen betalades ut till lägstbjudande på auktion. Jag menar - ju lägre ekonomiskt incitament som krävs, desto mindre etablerad är sannolikt individen i Sverige.

Han försöker alltså skapa ett samband mellan svenskhet och hur mycket pengar det krävs för att få en att lämna landet. Ju mindre pengar du kräver för att återvandra – desto mindre svensk är du.

Almqvist får frågan om detta inte öppnar upp för människor att komma till Sverige enbart för att få återvandringsbidraget och sedan återvända.

Han svar blir att det inte skulle kunna förekomma, eftersom en i detta fall skulle reglera gränsen ordentligt. En skulle inte släppa in fler ”kategorier” av människor som ”vi inte vill ha”. Således skulle bidraget inte behövas för framtida invandrare.

Hur ska vi känna inför att en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna är i led med sådan inhuman syn på invandringsfrågan? Är detta ett sätt att ”muta” invandrare till att lämna Sverige? Twitterkontot ”Krama en en rasist” beskrev diskussionen på ett bra sätt.

Namnlös


Stötta vår verksamhet