Granskning

Åkesson vägrar svara på om han vill skeppa tillbaka flyktingar till Syrien

I gårdagens Agenda möttes Jimmie Åkesson och Erik Ullenhag i debatt om situationen för de syrier som flytt till Sverige. Debatten kom till stor del att handla om huruvida pengar skulle gå till människor i närområdet, om vi borde låta flyktingar stanna i Sverige och vad Åkesson ville göra med flyktingarna som kommit hit.

När ni tittar på debatten ber vi er fundera över ett par påståenden och frågeställningar som vi skulle vilja ställa till Åkesson:

  1. Hej Jimpa, du vet likväl som vi att rätten till Asyl står inskrivet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att alla som flyr har rätten att söka asyl i de länder som skrivit under konventionen – vilket Sverige också gjort. Med detta i åtanke, vad anser du att vi bör göra med flyktingar från Syrien som fått asyl i Sverige när alla bedömare säger att man inte ser ett slut på konflikten? Borde vi låta folk gå i limbo i Sverige och invänta en konflikts slut som kan ta år ut och år in? Eller borde vi ge dem permanent uppehållstillstånd så de kan komma in i det svenska systemet och försöka gå vidare med sina liv?
  2. Du pratar ganska mycket om att hjälpa folk på plats, men samtidigt vill du sänka biståndet med 7,5 miljarder kronor(Obs PDF-fil laddas ner om du trycker på länk). Pengar som skulle gå till att bland annat förebygga att liknande situationer uppstår igen. Hur kan du mot den bakgrunden gnälla på andra partier och påstå att de inte hjälper folk på plats?
  3. Du tycker att det är dåligt att regeringen överfört 700 miljoner kronor från biståndet till migrationsverket(flyktingar i Sverige). Samtidigt vill du minska exakt samma bistånd med 7,5 miljarder och tycker det är toppen. Hur går det ihop?

Åkesson står här inför ett jättedilemma. Han kan inte säga att han vill skicka tillbaka flyktingar till ett land där 100 000 redan dödats. Han skulle säkert vilja utvisa dessa flyktingar till närområdet, men det skulle ju innebära att Sverige började deportera människor till andra länder än de man kommer ifrån. Det enda Åkesson kan göra är att vägra svara på frågan om vad vi ska göra med människor som flytt kriget och upprepa mantrat: ”Vi ska hjälpa folk i närområdet”.

Ullenhag: ”Vad händer med en mamma och hennes barn som flytt hit från Syrien, ska hon få stanna i Sverige eller ska vi skicka tillbaka henne till kriget?”

Åkesson: ”Min utgångspunkt är att personer i det omedelbara närområdet ska få hjälp, vi kan inte göra både och”

Ullenhag: ”Jag noterar att jag inte får ett svar”

Newsflash Åkesson! Hon är inte i närområdet. Hon är här och vi vill ha ett svar på vad du tänkt att göra med henne om du hade makten?


Stötta vår verksamhet