Granskning

Ehn utesluts – elva till kastas ut

Med 14 röster mot 3 är det nu avgjort att Patrik Ehn utesluts ur Sverigedemokraterna. Anledningen till uteslutningen är hans bakgrund i den nazistiska rörelsen och partistyrelsen ska ha tagit ett beslut grundat på en helhetsbild och inte på enskilda händelser.  Beslutet är inte helt oväntat men kan få stora konsekvenser för partiet. Ehn är väldigt populär i Västra Götaland och Göteborg, och oroliga röster gör gällande att det här kan skapa en stor spricka i partiets distrikt i Västsverige. Ehn uppmanas att genast lämna sina poster i kommunfullmäktige i Göteborg och landstinget i Västra Götaland.

Björn Söder kommenterar det hela genom att säga att det inte rör sig om en falangstrid. Han tror heller inte att det är någon fara att medlemmar lämnar partiet på grund av uteslutningen av Ehn då han tror att de flesta kommer ha förståelse för uteslutningsgrunderna. Vi är inte helt säkra på att hans analys av situationen stämmer.

Förutom Ehn har partistyrelsen beslutat att slänga ytterligare elva Sverigedemokrater. Vilka dessa är är ännu inte offentliggjort men Daniel Rondslätt, Ehns politiske sekreterare, är troligtvis en av dem. Söder kommenterade de resterande uteslutningsärendena med att vissa av dem inte är offentliga företrädare för partiet och således kommer inte deras namn offentliggöras heller. Vi väntar dock med spänning på att de namn som kan avslöjas också ska släppas. Om inte annat för att vi ska kunna se om vi kan sätta stopp för någon av våra avgångsvakter. Chansen att någon av de övriga uteslutna Sverigedemokraterna är någon vi på IRM har uppmärksammat är trots allt ganska stor. Det rör sig ändå om ett helt dussin uteslutna.


Stötta vår verksamhet