Granskning

Jimmie Åkesson – En halv miljon etniska främlingar har invandrat till Sverige

Jimmie Åkesson tumme upp gif
Written by Simon Andersson

Jimmie Åkesson hävdar att han aldrig ändrat åsikt sen han gick med i Sverigedemokraterna. Han har också uttryckt att det principprogram vi ser idag är det som är mest likt det första. Det är ingen nyhet. Vad som är en nyhet är att vi på IRM nu kan lyfta upp ett antal insändare som Åkesson skrev under slutet av nittiotalet, till Sölvesborgposten. Här får vi bland annat lära oss Jimmies egna åsikter om ”invandrares avarter” och om ”en halv miljon etniska främlingar.”


 • Jimmie Åkesson och ”en miljon etniska främlingar” Ur insändare 1997

[Vi är däremot övertygade om att ett kulturellt homogent samhälle har bättre förutsättningar att genomgå en fredlig och demokratisk utveckling än en etnisk heterogen statsbildning. I ett homogent samhälle uppstår inga etniska konflikter, ingen rasism, ingen främlingsfientlighet.]

Den unge Åkesson ansåg tydligen att det ” homogena samhället” var utopibilden av Sverige. En av anledningarna var att ett sådant samhälle tydligen fick färre etniska konflikter och ingen rasism eller främlingsfientlighet. Där har han ju trots allt en poäng, det är liksom svårt att vara rasist i ett samhälle som är etniskt homogeniserat…

[Men sedan 1984 har en halv miljon etniska främlingar invandrat till vårt land och mellan 1990-1994 var invandringen till Sverige hela 15 gånger större än till Tyskland, per capita. Dessutom har endast en bråkdel av dessa varit flyktingar enligt FN:s konventioner. Det är fråga om massinvandring, hur kan ni påstå något annat?]

Mitt under brinnande krig i Jugoslavien så passade den unge Åkesson på att rikta en känga mot en ”halv miljon etniska främlingar” som invandrat till Sverige.  Här kanske Åkesson också lyckades förklara hur SD tänkte när de i sitt gamla principprogram talade om hur etniska främlingar borde kastas ut ur Sverige. De ville väl helt enkelt som honom, motverka rasismen genom att avlägsna alla som utsätts för den?


 • Jimmie Åkesson om hur ”massinvandringen” förstört det etniskt homogena Sverige Ur insändare till Sölvesborgposten 1997

[Massinvandringen har omdanat ett etniskt homogent Sverige till ett mångkulturellt, med våld, droger och etniska motsättningar – ett land där framtiden ser allt mörkare ut…]

Etniskt, etniskt, etniskt. Det etniskt homogena Sverige dog alltså enligt Åkesson innan 1997 och ersattes av ett mångkulturellt samhälle som präglades av någon sorts våldsinferno. Sveriges undergång hade med andra ord skett redan då och därefter så tycks den enligt Sverigedemokraterna ha fortlöpt i ungefär tjugo år till…


 • Jimmie Åkesson om att folkomrösta så att Sverige inte förvandlas till en multietnisk statsnation Ur insändare till Sölvesborgsposten 1998

[Det är viktigt att folket får säga sitt, i en så stor, för Sverige, ödesfråga. Därför kommer jag i egenskap av kommunfullmäktigeledamot, så småningom att motionera om en liknande folkomröstning i Sölvesborg. Inte för att Sölvesborg är den mest mångkulturella kommunen, utan för att det måste till en förändring i hela samhället, för att Sverige inte skall utvecklas till en multietnisk statsnation, där svenskarna inte längre kan känna sig hemma i sitt eget land...]

Jaha, är det därför SD, genom någon sorts bisarr utomparlamentarisk kamp, vill mana till en folkomröstning om invandring idag? Helt analogt med Jimmies barndomsmardröm. Annars blir Sverige till en multietnisk statsnation där svensken inte känner sig hemma i sitt eget land… Inte mycket ”öppen svenskhet” där inte.


 • Jimmie Åkesson om att ersätta minareters ljud med verser från Verner Von Heidenstams – Sverige Ur insändare till Sölvesborgposten 1998

[Hur ska vi svenskar kunna känna oss trygga i vår egen hembygd om vi ständigt tvingas på dessa s k kulturinslag? Positivt hade det varit om t ex Verner von Heidenstams ”Sverige” ljudit ut över staden, eller varför inte vår nationalhymn, Du gamla du fria? Då hade det istället svetsat samman folket, till den enhet jag eftersträvar, till skillnad från den aktuella installationen, som egentligen bara splittrar och upprör. Vem vill egentligen ha en minaret i Sölvesborg?]

Sverigedemokraternas åsikter om Islam har ju hållit en hyfsad konsekvent rasistisk linje genom åren. Men vad vi på IRM vet om så har SD åtminstone aldrig föreslagit det här.


 • Jimmie Åkesson om de nuvarande politikernas fifflande med svenska skattebetalares pengar Ur insändare till Sölvesborgposten 1997

[Detta, de nuvarande politikernas fifflande och paratiserande med de svenska skattepengarna måste genast upphöra! Enda anledningen till att de inte fick lämna riksdagen redan för 25 år sedan är för att de satsat mycket pengar på att tysta ner folkopinionen!]

Det hade varit intressant om en kunde fråga Åkesson 1997 om han fortfarande velat vara kvar i det parti han leder idag om han hade vetat att de i framtiden vid upprepade tillfällen skulle fiffla med svenska skattebetalarnas pengar och använda sin propagandaapparat för att tysta ner folkopinionen genom hot.


 • Servera svenskt kött för att undvika att människor får galna ko-sjukan Ur insändare till Sölvesborgsposten 1997

[Sådana produkter som i Sverige kan produceras på ett fullgott sätt skall inte behöva importeras från utlandet, allra minst från England, då man ännu inte vet om galnakosjukan sprider sig till människor. Och då vi vet vilka grymma slaktmetoder som förekommer i vissa länder (exempelvis halal- och koscherslakt) gör detta bara saken ännu klarare]

Jimmie Åkesson använder alltså galnakosjukan och halal – och koscherslaktat kött som argument för att införa en protektionism som innebär att allting som kan produceras i Sverige inte skall importeras från utlandet.


 • Jimmie Åkesson om att Sverigedemokraterna inte är rasister. De är bara som Front national… Ur insändare till Sölvesborgposten 1997 [Vi är inga nynazister, vilkas idéer grundar sig på rasism och förakt för demokratin. SD är en nationaldemokratisk rörelse, likt Frankrikes Front National, och tar avstånd från alla former av nazism, rasism, kommunism och andra demokratiska irrläror] [Däremot är vi övertygade om att ett mångkulturellt samhälle inte har samma förutsättningar som ett etniskt homogent samhälle…]

Jaha, Sverigedemokraterna var inte rasistiskt men däremot en nationaldemokratisk rörelse likt Front National. Snacka om paradox. Och sen så var det visst det här med det etniskt homogena samhället igen…


 • Jimmie Åkesson om hur invandrare berikar med omskärelse, kvinnans ”värde”, barnmisshandel och pizza Ur insändare från 1997

[Sverigedemokraterna har aldrig förnekat andra kulturers berättigande i världen runt omkring oss, men är däremot övertygade om att en mångkulturell statsbildning inte är rätt medel för att nå fred och demokrati. Inga andra har lyckats, så varför skulle vi? Visst kan ett multietniskt samhälle fungera, men då krävs en stark ledare som styr med järnhand. Är det så vi vill ha det? Du tar upp berikning, att de (invandrarna) säkert kan berika med ett och annat. Menar Du omskärelse, kvinnans ”värde”, barnmisshandel eller pizza? Visst kan vi ta efter andra kulturer i viss omfattning, men genom att begränsa invandringen kan vi också sortera bort avarterna] [Nej, det är Du som måste inse sanningen om ett mångetniskt samhälle, med hög brottslighet, droger, sjukdomar, rolöshet, segregation, våld etc.]

Jimmie Åkesson gick alltså med i ett rasistiskt parti för att han enligt sig själv upplevde att ett ”multietniskt samhälle” inte fungerade. Invandrarnas ”avarter” i form av omskärelser, dålig kvinnosyn, barnmisshandel och annat – hade enligt honom lett till högre brottslighet, droger, sjukdomar och våld. Så ”speciell” var alltså Jimmie… ungefär lika ”speciell” som vilken rabiat och rasistisk lokalpolitiker från Sverigedemokraterna som helst. Och med tanke på att Sverige numera är en mångetnisk statsbildning kan man ju fråga sig; Anser Åkesson att vi idag behöver en hårdför diktator för att hålla ihop det svenska samhället? Allt till tonerna av Verner Von Heidenstams Sverige.


Jimmie Åkesson - Den enda verkliga effekten av ett mångkulturellt samhälle är ett våldsinferno Jimmie Åkesson - En halv miljon etniska främlingar1 Jimmie Åkesson - En halv miljon etniska främlingar2 Jimmie Åkesson - En halv miljon etniska främlingar3 Jimmie Åkesson - En stor del av flyktingarna är ekonomiska flyktingar. Istället för att ta emot en invandrare från forna Jugoslavien kan vi hjälpa 100 människor där Jimmie Åkesson - Ersätt minaretens ljud av Werner von Heidenstams, Sverige Jimmie Åkesson - Flyktingpolitiken är perverterad humanism Jimmie Åkesson - Folkomrösta så att Sverige inte blir ett multietniskt samhälle1 Jimmie Åkesson - Folkomrösta så att Sverige inte blir ett multietniskt samhälle2 Jimmie Åkesson - För generös flyktingpolitik  Jimmie Åkesson - Importera inte kött då man inte vet om galna kosjukan sprider sig till människor Jimmie Åkesson - Mångkulturen är hotet Jimmie Åkesson - Nationalister - Ej rasister Jimmie Åkesson - Om kebab och vissa avarter   Jimmie Åkesson - Vad är rasism1 Jimmie Åkesson - Vad är rasism2 Jimmie Åkesson - Vill se ett etniskt homogent samhälle och inte ett multietniskt med etniska konflikter


Stötta vår verksamhet
 • 2.1K
  Delningar