Granskning

IRM reder ut Ekeroths siffertrixande, men det får man väl inte säga i det här jävla landet

Kent Ekeroth hade förra veckan en debatt med migrationsminister Tobias Billström(M) om regeringens beslut att hjälpa dlyktingar från Syrien. Efter debatten var Ekeroth uppenbart inte nöjd med resultatet och har därefter bestämt sig för att göra en propagandafilm där han påstår sig tillrättavisa Billströms påståenden. Vi blev såklart genast nyfikna på de siffror som Ekeroth presenterar och tre ”googlingar” senare inser vi att här ligger en rejäl hund begraven:

Påstående nr 1.

Ekeroth: Accepterar Billström 22 miljoner invandrare så länge de kan ta sig hit? Om inte, var går då gränsen?

Svar: Varför skulle Billström svara på en hypotetisk – och helt osannolik – fråga som bygger på att ALLA syriska medborgare skulle fly till Sverige? Det är helt orimligt.

Påstående nr 2.

Ekeroth: ”Det kan låta som mycket med 40% utvandring, men man måste fråga sig själv vad det är för invandrare som återvänder.” Därefter presenterar Ekeroth två grafer:

Svar: Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen. Ekeroth börjar med att använda SCB:s siffrorna  om invandring kontra utvandring från 2010 och avrundar därefter nedåt – förmodligen för att få det att låta ”värre”. Tittar man på 2012 år siffror ser det ut som följande:

År 2012 invandrade 103 059 personer till Sverige, 49 673 och 53 386 män, vilket var en ökning med 7% jämfört med 2011. Samtidigt utvandrade 51 747 personer vilket ger en nettoinvandring på 51 312 personer.

oimgEfter detta vill Kent titta på vilka typer av invandrare som sedermera flyttat tillbaka till Sverige. Märkligt nog väljer Kent inte aktuella siffror, utan siffror som är tio år gamla. Det framgår också tydligt att siffrorna inte är annat än en indikation och därmed inte en tillförlitlig källa. På tal om källa, till påståendet så anges ingen. Därmed kan vi överhuvudtaget inte bekräfta siffrorna. Här uppges heller inte siffror på exakt hur många som kommit från respektive region. Det skulle hypotetiskt/tillspetsat kunna innebära att två personer från Australien invandrat och en åkte hem, därmed har 50% återvandrat.

Till sist pratar Ekeroth om de irakiska invandrarna som han hävdar återvänder i allt mindre utsträckning. Än en gång är Ekertoh minst sagt selektiv med sina siffror. Istället för att använda de senaste siffrorna från 2012 så använder han siffrorna för perioden 2000-2010. Alltså siffror som även innefattar tiden då kriget i Irak fortfarande pågick. Kanske inte en så jättestor chock att folk inte återvänder då. Tittar man däremot på siffrorna gällande 2012 så får vi en helt annan bild – en bild Ekeroth helst undviker:

Irak var det land bland de vanligaste utvandringsländerna som ökade mest procent­uellt under 2012. Totalt var ökningen 43 procent. Två tredje­delar av dessa emigranter var födda i Irak

Påstående nr 3

Ekeroth: Här spelas ett ljudklipp upp från ett samtal mellan Ekeroth och en person på migrationsverket. Här vill Ekeroth visa att det i migrationsverkets statistik inte återfinns några svenska medborgare.

Svar: Här har Kent helt rätt! Problematiken är bara att Billström aldrig påstått att migrationsverket räknar med hemvändande svenskar. Det är nämligen så att Kent även här skiftar statistik. Billström hänvisar till SCB:s befolkningsstatistik som visar nettoinvandring och utvandring under ett år. Där räknas även återvändande svenskar in:

Bland de invandrade fanns 171 medborgarskap representerade. Den i särklass största gruppen var liksom tidigare år svenska medborgare, som återvände efter en längre tids vistelse utom­lands. De utgjorde 2012 en femtedel av alla invandrade. Krisen i Syrien avspeglades i invandringen. Förra året invandrade 4 730 syriska medborgare, som därmed var den näst största invandrar­gruppen. Antalet var tre gånger så stort som 2011.

Samtidigt hänvisar Ekeroth till migrationsverkets handläggning där enbart människor från andra länder redovisas. Människor som kommer hit för att studera, jobba, träffa kärleken eller som sökt asyl:

oimg (1)

Detta siffertrixande och skiftande av statistik är såklart en medveten taktik  för att ge sken av att hundratusentals invandrare väller in över svenska gränser. Ekeroths plötsliga skiftande av statistik blir extra pinsam då han själv först hänvisar till SCB:s siffror för att påvisa ett nettot av in- och utvandringen, alltså samma statistik som Billström senare hänvisar till, men siffror som Ekeroth snabbt byter ut mot migrationsverkets då de passar bättre till den bild Ekeroth vill måla upp.

Vad kan man då dra för slutsatser av Ekeroths tok-redigerade youtubeklipp?

Lita aldrig på filmer skapade av Kent Ekeroth. Ni minns väl till exempel, hur fel det blev med ”Järnrörsdokumentären”?


Stötta vår verksamhet
  • 1
    Dela