Granskning

Richard Jomshof vill beslagta asylsökandes ägodelar som i Danmark

Written by Henrik Johansson

När Danmark införde lagen om att beslagta asylsökandes värdesaker så kritiserades det av, i princip, hela den demokratiska västvärlden. Sverigedemokraterna gick åt ett annat håll, de tänkte mer: ”Ahhh men det här är ju en bra idé, låt oss ta ägodelar från människor vars enda ”brott” är att fly från krig och söka asyl”.

Det är Richard Jomshof som nu vill undersöka möjligheten att införa en liknande lag i Sverige:

Motion till riksdagen
2016/17:789
av Richard Jomshof (SD)

Beslagtagande av asylanters ägodelar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till Sverige ska kunna få sina värdesaker beslagtagna med syftet att delfinansiera de asylsökandes uppehälle under asylprocessen och tillkännager detta för regeringen.

När Danmark skulle införa lagen så blev landet hårt kritiserat :

GENÈVE Ett kontroversiellt förslag om att beslagta flyktingars och migranters kontanter som överstiger 10 000 kronor och värdesaker för att betala deras uppehälle, cirkulerar just nu bland danska parlamentariker. En omröstning om förslaget väntas om några veckor. Idén har kritiserats av FN:s flyktingkommissariat och människorättsgrupper, som menar att det för tankarna till hur judar behandlades i nazi-Tyskland.

Även generaldirektören för Internationella migrationsorganisationen, IOM, är starkt kritisk till förslaget. Med eftertryck säger han till SvD att ”vi stöttar givetvis inte detta”.

– Det vore mycket olyckligt om denna lag gick igenom. Detta är människor som flytt fruktansvärda situationer och bör ges möjlighet att börja nya liv. De har nästan ingenting med sig. De har lämnat allting bakom sig. De måste tas omhand, inte berövas på tillhörigheter och pengar, säger William Swing.

I Washington Post påpekades likheten mellan Danmarks agerande mot flyktingar och nazitysklands agerande mot judar:

The idea of seizing jewelry from people who are fleeing has a particularly bitter connotation in Europe, where the Nazis confiscated large amounts of gold and other valuables from Jews and others.

Trots detta så väljer nu Sverigedemokraterna att gå fram med ett liknande förslag från den absoluta partitoppen.

Vill även du hjälpa IRM växa och bekämpa sån här flagrant rasism? Swisha eller sätt in en summa. Liten eller stor spelar ingen roll. Det är dags att ta sikte på valrörelsen 2018 och ge SD en rejäl match!
Bankgiro: 478-2470 (Swedbank)
Swish: 123 421 27 59

 


Stötta vår verksamhet
  • 3.4K
    Delningar