Granskning

Riksdagskandidater hos SD står närmst M och KD i politiken

Sverigedemokraterna beskriver sig gärna som ett skönt mittenalternativ på den politiska höger-vänster skalan, en taktik som sträcker sig tillbaka till tidigt 90-tal då SD kom underfund med att man inte hade något att hämta i höger-vänster konflikten. SD har dock alltid haft problem med att upprätthålla denna charad då deras företrädare under alla år föraktat socialdemokratin och vänstern. Ett annat problem var när de kom in i riksdagen och det gick att mäta den politik som SD röstat för, det visade sig nämligen att man i nio fall av tio röstat med den sittande Alliansen.

Som om inte det vore nog bevis för att SD inte är något mittenalternativ så kommer nu ytterligare en undersökning som pekar på att SD:s politiker har föga intresse för den vänstra delen av politiska skalan. Det är Intellecta Corporate som tagit SVT:s valkompas och ”vänt” på siffrorn för att se vilken politik förutom sin egen som står kandidaterna närmst:

På SVTs valkompass kan väljare genom att svara på en rad politiska frågor se vilket parti – och med vilken riksdagskandidat – som åsikterna stämmer bäst överens. Men hur väl stämmer egentligen riksdagskandidaternas svar överens med det partiet de företräder? På Intellecta Corporate har vi ”vänt” på valkompassen och synar därmed riksdagskandidaterna i sömmarna. I tabellen nedan kan du själva sortera, filtrera och söka bland kandidaterna – och se vilka partier som åsikterna faktiskt stämmer bäst överens med.

För SD visar siffrorna följande:

Samtliga SD-kandidater har fått Sverigedemokraterna som sitt naturliga förstaval i SVT:s Valkompass. Därefter får samtliga SD-kandidater antingen Moderaterna (31 kandidater) eller Kristdemokraterna (23 kandidater) som andrahandsval i undersökningen. Endast 5 SD-kandidater (samtliga långt ner på listan) får svarsresultat som placerar dem närmare Socialdemokraterna än det Alliansparti kandidaten enligt undersökningen har minst gemensamt med(Tack till Erik Helgeson för genomgången).

De 14 högsta namnen på listan som tagit testet

De 14 högsta namnen på listan som tagit testet

IRM tar inte ställning i huruvida detta skulle vara bra eller dåligt, däremot anser vi det viktigt att lyfta då SD gång på gång påstår sig vara ett mittenparti. 


Stötta vår verksamhet