Granskning

Riksdagsledamot(SD) – SD borde lägga om kursen och bli ett renodlat högerparti

Josef Fransson twitter
Written by Henrik Johansson

Det har länge tvistats om huruvida Sverigedemokraterna är ett vänster eller högerorienterat parti, och SD själva har hela tiden hävdat att man är ett mittenparti. Vi på IRM lägger ingen vikt vilken sida av politiken som är ”rätt och fel”, däremot anser vi att det är viktigt att klargöra vilket ben SD står på i andra frågor än invandringspolitiken.

Vi har tidigare skrivit om hur SD röstat, i nio fall av tio, med Alliansregeringen, och ingen har väl missat hur SD fällde den sittande regeringen vilket i slutändan ledde fram till en regeringskris. Lägg därtill att SD:s väljare till stor del är högerorienterade och gamla moderater.

Med denna vetskap så är det inte förvånande att riksdagsledamoten Josef Fransson önskar att SD ska bli ett renodlat högerparti:

Josef FranssonSom tidigare påpekat lägger vi ingen vikt vid var SD lägger sig utöver den rasistiska politik man försöker införa i Sverige. Däremot kan högersvängen vara väldigt intressant för de väljare som tror sig röstat på ett ”mittenparti”.

 


Stötta vår verksamhet
  • 674
    Delningar