Granskning

SD-man kallar invandrare för parasiter och benämner ”negrer” som en ras

En SD-man från Småland har uttryckt sig både rasistiskt och hatisk mot muslimer i sociala medier. Men när IRM når mannen för en intervju påstår han att han har avslutat sitt uppdrag i SD:s lokala styrelse och här hade historian kunnat slutat, men vi tycks skönja en viss tveksamhet i mannens röst.

För att vara extra säkra på att SD-mannen verkligen avslutat sin aktiva karriär ringer vi hans lokala förening för att få det bekräftat. Mycket riktigt berättar ordföranden i lokalföreningen att SD-mannen avslutat sitt engagemang i styrelsen, men när vi ställer ett par extra frågor tar historian en märklig vändning:

Han har inga andra aktiva uppdrag inom Sverigedemokraterna? 

-Huruvida han har uppdrag inom Sverigedemokraterna kommer jag inte att gå in på.

Har han uppdrag inom Sverigedemokraterna eller ej? 

-Det tänker jag inte gå in på

Vi fortsätter att förklara för ordföranden att SD-mannen bland annat kallat invandrare för parasiter, men blir då avbrutna och ombedda att maila det material vi har. Ordföranden säger att han skall återkomma under tisdagen för att svara på våra frågor om vilket eventuellt uppdrag SD-mannen har, men vi har ännu inte fått något svar.

Vill någon inom media ha mer information om vem mannen är och vilken förening han tillhör – för vidare efterforskning är – ni välkomna att kontakta IRM via twitter, mail eller FB.


Stötta vår verksamhet