Granskning

SD motionerar om att lägga ned DO

Nu är det dags att granska fler av Sverigedemokraternas riksdagsmotioner. Det här är nog de två mest skrattretande motionerna för de belyser så otroligt tydligt vilka Sverigedemokraterna tänker på, nämligen sig själva. I den första motionen vill de avskaffa Diskrimineringsombudsmannen:

Myndighetens åtgärder mot diskriminering av svenskar är obefintlig och verksamheten i stort får anses så politiserad att myndigheten snarare är ett instrument för att genomdriva politiska visioner snarare än att motverka diskrimineringen i samhället.

I den andra motionen vill de:

se över och ändra de befintliga lagtexter som medger negativ särbehandling av infödda svenskar. (…) att statligt stöd till antirasistiska organisationer endast ska ges till sådana organisationer som också förbinder sig att motverka svenskfientlighet.

Att SD vill avskaffa DO kan knappast komma som en chock efter det uttalande som partisekreterare Söder gjorde angående att romer diskrimineras när de ska hyra bil, något SR kunde avslöja för ungefär en månad sedan. Enligt Sverigedemokraterna verkar det onekligen som att de enda som kan diskrimineras är Sverigedemokrater och att de enda som kan bemötas med rasism och främlingsfientliga åsikter är infödda svenskar.

Vi undrar förresten om de i det begreppet (infödda svenskar) räknar in andra generationens svenskar också?


Stötta vår verksamhet
  • 36
    Delningar