Granskning

SD-politiker: ”inför ca. 20 minuters obligatorisk kristen morgonbön i skolan”

Under gårdagen kunde IRM avslöja att Sverigedemokraterna kommit med nya vallöfte till kyrkovalet i höst. Man lovade att i framtiden skulle barnen tvingas lära sig konfessionell kristendom i skolan och att pengar skulle föras över från sjukvården till kyrkan:

I förlängningen menar vi att kristendomsundervisningen och den kristna ordningen [Fridens Gud (Fil 4:9)] skall återinföras samt att det skall få förekomma konfessionella inslag i undervisning också utanför kristendomsundervisningen.

[…]

Tag bort ”tiondet” från landstingen och ge det istället till Herrens Hus så att Gud kan välsigna och hjälpa vår nation. [Mal 3:8-12]

Förtydligande: ”Tiondet” är ett gammalt ord för en form av skatt.

OBS! Nu har SD tagit bort ovanstående text från sin hemsida.

Idag kan IRM visa att det inte är första gången om SD vill införa kristendom som tvång i skolan. Redan inför kyrkovalet 2009 så kom dåvarande SD-politikern Erik T Johansson med följande förslag:

– verkar för att införa ca. 20 minuters obligatorisk kristen morgonbön i skolan från förskola till och med sista klass i gymnasiet. Jag tror att det även i dag ger en bra start på dagen i skolan.

Vi har sagt det tidigare och säger det igen. SD är ibland förvånansvärt svårt att skilja från de religiösa fundamentalister man säger sig vilja bekämpa…

Bonusmaterial

När vi surfade runt på SD:s olika hemsidor hittade vi en hel del anmärkningsvärda uttalanden:

En röst på Sverigedemokraterna i kyrkovalet är en röst för Svenska kyrkans särställning i samhället som bärare av den kristna värdegrund på vilken så mycket av vår kultur och våra traditioner vilar. En röst på Sverigedemokraterna i kyrkovalet är en röst för en kyrka som värnar sin självklara plats i vår samhällsgemenskap, i skolan såväl som i vuxenvärlden.

[…]

SD sitter i dag med fyra mandat i kyrkomötet och vi hoppas självklart på en dubblering på söndag. Så alla ni svenskar som vill vara en motkraft mot islam,och är emot homosexuella äktenskap i kyrkan gå och rösta på det enda parti som står för de kristna värderingar

[…]

Sd. vill motverka det normlösa samhället, där våld och terrorism har brett ut sig, genom att de kristna idealen skall ligga till grund för undervisningen i skolan.
Religionsfrihet och avkristning har lett till att skolundervisningen inte tillräckligt visar våra ungdomar hur de skall umgås med sina medmänniskor.

Sd. anser att islam är en antidemokratisk religion som ger jordmån åt terrorism och heligt krig i religionens tecken.

Åkesson

Ursäkta felet i bilden. Det ska vara SD Stockholm:

Speciella bönerum ska inte förekomma på arbetsplatser eller i skolor. Var och ens val av religionstillhörighet är en privatsak och inget som ska innebära särställning eller särbehandling.


Stötta vår verksamhet
  • 4
    Delningar