Granskning

SD tvingas dementera separata klasser för hög och lågpresterande elever efter IRM-artikel

Efter IRM:s publicerade artikel om SD:s önskan om att dela upp skolklasser efter låg- och högpresterande barn har SD läst och reagerat själva. Deras skolpolitiska talesperson Stefan Jakobsson skriver i en status på facebook att ”det som är skrivet där inte är förankrat med utbildningsutskottet”. Vidare berättar han att alla elever ska ges en chans att nå sin optimala nivå men försöker också tolka vad personerna som författat ledaren egentligen menar – ett högst uppseendeväckande beteende inom andra partier, men inte inom Sverigedemokraterna:

Det har kommit till min kännedom att en artikel skriven i GP har renderat lite funderingar.
Jag vill bara vara tydlig med att det som är skrivet där inte är förankrat med utbildningsutskottet. Vi har en linje att alla elever skall nå sin optimala nivå. Inte där vi delar klasser efter kunskapsnivå som helhet. Menade skrivarna att vi vill i vissa ämnen fundera på delning som i det gamla systemet allmän och särskild så är det något som vi arbetar med, men det gäller bara i vissa ämnen korta delar av veckan inte delade klasser som helhet.

Sverigedemokraternas lösning på den svenska skolans problem är enligt Jakobsson att införa så kallade jourklasser i skolan för elever som har svårigheter att lära och/eller behöver extra hjälp – alltså precis i likhet med hur det svenska skolsystemet redan fungerar idag. I GP uttalade sig dock skribenterna om just dagens skolsystem med orden att det är:

”symptomatiskt för socialdemokratisk politik att inte vilja att någon ros växer högre än de andra.”.

För att vara övertydlig här, SD:s riksdagsledamöter dömer alltså ut sin egna skolpolitiska linje.

I kommentarsfältet under Jakobssons status hoppar Jörgen Fogelklou in. Fogelklou är en av skribenterna till ledaren och även ordförande för SD i Göteborg. Han argumenterar inte alls med Jakobsson trots deras till synes helt olika synsätt på saken – utan börjar istället förklara sig och detta med en kommentar som visar på något helt annat än det som skrevs i ledaren. Han lägger fram argument om att det naturligtvis inte handlar om att ”skapa ett A och B lag, där det ska satsa på de med större potential”.

I GP däremot är dock Fogelklou glasklar med att man bör strunta i parallellklasser där eleverna läser på samma nivå och att det i större utsträckning bör ske en kunskapsgruppering:

I stället för parallellklasser som läser samma ämnen på samma nivå och takt bör det i större utsträckning ske en kunskapsgruppering. I klasser präglade av ordningsproblem hämmas alltid de elever som är studiemotiverade.

Kunskapsnivågrupperingar skulle ge studiemotiverade och högpresterande eleverna en bättre studiemiljö och möjlighet att utmanas mer.

Faktumet att Jakobsson var tvungen att uttala sig och rätta sina egna partikamrater efter våran publicering är det inget snack om. Detta betyder alltså att IRM har en helt annan påverkan på SD:s politik än vad dom själva vill låtsas om.

Text: Linnéa Berghäll


Stötta vår verksamhet
  • 691
    Delningar