Granskning

SD vill ändra turordningsreglerna för att stoppa lata invandra från att stjäla våra jobb

Ibland när en läser motioner från Sverigedemokraterna så slås man av känslan att det här förmodligen var ämnat som en kommentar på Avpixlat under påverkan av alkohol, men av någon outgrundlig anledning hamnar på riksdagens bord. När SD:s Jeff Ahl motionerar om förändringar i turordningsreglerna så får man just den känslan. 

Lite bakgrundsfakta. I Sverige kan ett företag med max 10 anställda göra två undantag från turordningslistan när de tvingas att säga upp människor. Tanken är att detta ska kunna rädda eventuell kompetens kvar i företaget. Arbetsgivarna ser gärna att fler ska kunna undantas och fackföreningen ser helst att en rak turordningslista görs där ”sist in först ut”-principen råder.

Sverigedemokraternas Jeff Ahl vill nu förändra denna lag till att inga undantag får göras med en högst förvirrad motivering om att Svenskar är ett hårt arbetande folk till skillnad från invandrare som är lata(?) och tar jobb för slavlöner. Hänger ni med? Inte vi heller, men Ahl pressar också in citatet ”Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige” mitt i motionen så nu borde allt klarnat för er. Eller?

Låt oss läsa motionen tillsammans:

EU är en stark bidragande faktor till att lönedumpning förekommer, till följd av EU-medlemskapet tvingas vi följa utstationeringsdirektivet som i klartext betyder att utländsk billig arbetskraft kan konkurrera med svensk. Det bidrar till lönedumpning och ökar otryggheten på arbetsmarknaden. Nu är detta inte direkt kopplat till turordningsreglerna, men till följd av EU-medlemskapet har svensk arbetsmarknad blivit alltmer skakig och otrygg för svenska arbetare.

Nej här har Ahl helt rätt, det här har inget med turordningsreglerna att göra. Så varför står det där!? Ärlig fråga, för vi fattar inte? Motionen fortsätter:

Till följd av den nästintill okontrollerade invandringen till Sverige har arbetsmarknaden blivit otrygg. Arbetsförmedlingen rapporterar att de utlandsföddautgör hälften av dagens arbetslösa. Hade vi inte tagit emot för många migranter som sökt sig till Sverige hade arbetslösheten i Sverige legat på omkring låga 3%. De som är födda i utlandet har kort eller ingen utbildning och kvalificerar därmed till väldigt få typer av arbeten. Därför är jobb med lägre teoretisk eller yrkesteknisk nivå sådana som dessa grupper konkurrerar om. De flesta av dessa utlandsfödda kommer från länder med arbetsmarknadssystem som inte är lika välfungerande som det svenska. Därför finns det större risk att dessa personer utnyttjas på arbetsmarknaden.

Fortfarande, vad har dina förvirrade och generaliserade påståenden med turordningsreglerna att göra!? Och vad är Ahl:s lösning på att utlandsfödda utnyttjas på arbetsmarknaden? Att ge jobben åt svenskar såklart…

Därför är det viktigt att skydda de svenskar som har arbeten i dessa sektorer, från att kunna bli utbytta mot individer som kommer från länder i världen som inte har den svenska modellen som tradition. Syftet med den enorma invandring som både socialdemokratiska och borgerliga regeringar drivit på är att dumpa hårt arbetande svenskars löner, det står helt klart idag.

Men det blir ännu tydligare att det just är ”svenskar” med hög arbetsmoral som ska skyddas i motsatts till de lata invandrarna:

Därför ska de svenska arbetarna till varje pris skyddas mot detta, rigorösa turordningsregler ger här två effekter. Dels motverkas att invandrare med lägre teoretiska och yrkestekniska kunskaper konkurrerar med svenskar som har anställning inom dessa yrken. Dessutom tvingar dessa regler arbetsgivaren att värdera den som anställs, svenskar har av tradition mycket hög arbetsmoral samt effektivitet. Därför är det mindre risk att en arbetsgivare väljer en person som de är mindre säkra på kan leverera önskvärt resultat, om de vet att de riskerar att få svårt att göra sig av med denna person. Detta då de enligt lag blir tvungna att dras med personen ifråga efter att t.ex. provanställningsperioden är över. Svenskar får här en konkurrensfördel gentemot den individ från ett annat land som bara nöjer sig med att få ett jobb – oavsett lönen.

Så logiken hittills:  -EU bla bla bla har egentligen inte med detta att göra, men jag säger det ändå. Vi måste skydda svenskar som förlorar sina jobb till människor som inte jobbar lika bra som oss. Och som grädden på moset så slipper arbetsgivare dras med människor som inte presterar. Frågor på det?

Jasså det fanns frågor, men låt Ahl då vara tydlig:

Per Albin Hansson, Folkhemmets grundare, sade en gång:

Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige.

Vi som politiker ska värna vårt eget folk och vår svenska modell som bygger på balans och solidaritet. Därför är det av högsta vikt att återställa turordningsreglerna som i dessa tider garanterar trygghet åt svenska arbetare.Det kan mycket väl vara så att vi i en avlägsen framtid kan återgå till två undantag från turordningsreglerna för småföretag. Detta kan dock först ske när det mångkulturella samhället är ersatt med ett svenskt monokulturellt samhälle, där det inte finns utländska arbetare som tar ett jobb till vilka slavlöner som helst. Vidare krävs att det finns fackförbund som slåss för sina medlemmar, dagens svaga och korrupta fackförbund sviker i allt för stor utsträckning sina medlemmar idag. Därför är det osannolikt att det finns möjligheter att återgå till nuvarande undantag inom den närmsta framtiden.

Jag som själv sitter med exakt dessa förhandlingar om arbetsbrist dagligen kan meddela att Ahl inte har ett rätt i sin motion. Även om jag, som är partisk i målet då jag till vardags jobbar fackligt, skulle se en mer restriktiv hållning när det gäller undantag så skulle det aldrig vara på dessa grunder. Argumenten är helt tagna ur luften. Jag har under alla mina förhandlingar aldrig stött på något liknande, visst har man misstänkt att vissa undantag som gjorts varit mer en lönefråga än kompetens, men det sker såklart inte baserat på någons härkomst. Och att invandrare, i motsatts till svenska arbetare, skulle vara mindre effektiva och ha en lägre arbetsmoral är såklart inget annat än en rasistisk lögn.

En formulering som verkligen får oss att haja till är denna:

Dessutom tvingar dessa regler arbetsgivaren att värdera den som anställs, svenskar har av tradition mycket hög arbetsmoral samt effektivitet. Därför är det mindre risk att en arbetsgivare väljer en person som de är mindre säkra på kan leverera önskvärt resultat, om de vet att de riskerar att få svårt att göra sig av med denna person. Detta då de enligt lag blir tvungna att dras med personen ifråga efter att t.ex. provanställningsperioden är över.

Menar Ahl att arbetsgivare idag inte värderar de som anställs? Och menar Ahl att svenska arbetsgivare ska titta extra noga på svenska arbetstagare för att slippa dåliga arbetstagare? Och vad är det för lag som säger att du måste anställa en person efter en prövotid? En prövotid är ju just en prövotid, funkar det inte så går arbetsgivaren inte vidare med en tillsvidareanställning.

Vi kan väl bara konstatera att förslaget mer liknar ett utdrag ur South Park än en seriös motion av ett riksdagsparti….

they-took-our-jobs-south-park


Stötta vår verksamhet
  • 1.3K
    Delningar