Granskning

SD vill förändra grundlagen så att de kan göra människor statslösa

I en motion, skriven av riksdagsledamöterna Jonas Millard och Fredrik Eriksson, vill Sverigedemokraterna förändra den Svenska grundlagen så att svenska medborgare kan bli statslösa. SD vill bland annat stryka vilka uppräkningen av vilka grupper som kan diskrimineras, ta bort FN ur regeringsformen och ”uppenbart förbrukade medborgarskap skall kunna återkallas, även om det innebär att en sådan person blir statslös”. 

Att göra medborgare statslösa är normalt sett inget demokratiska länder sysslar med, definitivt inget demokratiska länder försöker föra in i lagstiftningen. Men nu är inte Sverigedemokraterna ett parti som alla andra…

UNHCR skriver såhär om statslöshet:

Problemen kan förebyggas genom lämplig lagstiftning och procedurer gällande nationalitet samt allmän födelseregistrering. UNHCR har fått mandat att arbeta med regeringar för att förhindra att statslöshet uppstår, att lösa de fall som inträffat och för att skydda rättigheterna för statslösa personer. Ett första steg för staterna i denna process är att underteckna och ratificera 1961 års Konvention om begränsning av statslöshet.

Notera ”Problemen kan förebyggas”, inte utvidgas. UNHCR har också startat ett projekt med syftet att upphöra statslöshet i världen tills år 2024.

I SD:s motion så vill de stryka alla delar som idag hindrar Sverige från att göra människor statslösa:

Regeringsformen innehåller idag ett antal specifikt angivna förbud mot diskriminering, till exempel på grund av etnicitet, sexualitet eller religion. Sverigedemokraterna anser att en sådan uppräkning är olycklig, då den lätt leder till ett resonemang som landar i att alla är jämlika men vissa är mer jämlika.

[…]

Bestämmelser om vilka organisationer vi är medlemmar i bör inte finnas omnämnda i grundlagen, då olika omständigheter kan föranleda att vi mer eller mindre skyndsamt vill lämna dessa organisationer. Sverige skall således framgent fortsatt kunna förbinda sig att följa internationella avtal och konventioner men detta skall som huvudregel stadgas i vanlig lag, inte grundlag.

[…]

Felaktigt förvärvade eller uppenbart förbrukade medborgarskap skall kunna återkallas, även om det innebär att en sådan person blir statslös.

När en läser om konsekvenserna för en människa som görs statslös blir SD:s förslag om att stryka FN och grunderna till diskriminering allt tydligare:

Statslöshet är ett massivt problem som drabbar uppskattningsvis 12 miljoner människor världen över. Statslöshet har fruktansvärda konsekvenser för enskilda människors liv. Innehav av nationalitet är grundläggande för full delaktighet i samhället och en förutsättning för att få tillgång till alla mänskliga rättigheter.

Medan mänskliga rättigheter gäller för alla, är vissa utvalda rättigheter, till exempel rösträtt, begränsade till medborgare. Ett annat stort bekymmer för statslösa personer är att många rättigheter kränks i praktiken – de kan ofta inte få ID-handlingar, de kan anhållas eftersom de är statslösa, och de kan nekas tillträde till utbildning och hälsovård eller hållas utanför arbetsmarknaden.

För att visa hur allvarlig situationen är för statslösa antog FN år 1954 Konventionen om statslösa personers rättsliga ställning.

Det är alltså inte konstigt att SD vill ”fragment” följa konventioner då Sverige följer just en konvention som hindrar människor från att bli statslösa. Det skulle heller inte gå ihop med vår diskrimineringslagstiftning.

Allt detta ska såklart ses i ljuset av Sverigedemokraternas tidigare utspel och förslag. Vi har Kent Ekeroth som vill fängsla människor som kommer från fel områden, skapa speciella läger för asylsökanden och stoppa deras rätt att protestera. Vi har Richard Jomshof som vill beslagta asylsökandes tillhörigheter. Vi har Jimmie Åkesson som vill begränsa invandrares yttrandefrihet och vi har Mikael Jansson som vill inskränka i medborgares rätt att delta i det demokratiska systemet.

Förstår ni nu varför varför fascism så ofta tas upp i samband med SD:s politik?

Vill även du hjälpa IRM växa och bekämpa sån här flagrant rasism? Swisha eller sätt in en summa. Liten eller stor spelar ingen roll. Det är dags att ta sikte på valrörelsen 2018 och ge SD en rejäl match!
Bankgiro: 478-2470 (Swedbank)
Swish: 123 421 27 59


Stötta vår verksamhet
  • 1.7K
    Delningar