Granskning

SD:s nya förslag – dela in klasser efter lågpresterande- respektive högpresterande barn

Written by Henrik Johansson

I ett debattinlägg hos GP skriver ledande Sverigedemokrater om deras vision för den svenska skolan. Skolan anses vara på väg utför och detta skylls till stor del på att alla skolor i Sverige följer samma läroplan vilket ska ge alla barn en rättvis chans att utvecklas. Att den metoden är likvärdig håller dock inte Sverigedemokraterna med om. Här läggs det fram ett förslag om att dela upp skolklasser efter kunskapsnivå och prestationsförmåga – tanken är att barn med mindre kunskap än andra inte ska dra ner dom högpresterande:

I stället för parallellklasser som läser samma ämnen på samma nivå och takt bör det i större utsträckning ske en kunskapsgruppering. I klasser präglade av ordningsproblem hämmas alltid de elever som är studiemotiverade.

Kunskapsnivågrupperingar skulle ge studiemotiverade och högpresterande eleverna en bättre studiemiljö och möjlighet att utmanas mer. Det skulle också innebära att elever med mindre förkunskaper ges möjligheten att studera långsammare med mer fokus på enklare områden.

Vi behöver tydligen spetskompetens på flera områden i Sverige och då är det viktigt att börja dela upp barnen i grupper redan tidigt inför framtiden. Att separera människor i grupper och tilldela dom egenskaper på högst osäkra grunder är inte direkt något nytt från deras sida, tidigare har b l a en av deras företrädare förespråkat en uppdelning av skolklasser efter etnicitet:

BoqTJgwIEAEs9s0

Att införa en etniskt segregerad skola är inte på något sätt en ny idé, redan i det ”glada” 40-talets Tyskland sysslade man med liknande experiment, men då delades folk in efter ras. Vi blev såklart nyfiken på vad Gustafsson egentligen menade med sitt förslag:

Hur ska Sverigedemokraterna jobba för att skolan ska bli etniskt enhetlig?

-Ja det är så man gör i Kina i alla fall och där fungerar det.

Men…

-Jo, men du hör vad jag säger! Det är så det funkar i Kina. Sen får man fundera på varför det fungerar så bra. Kanske är det den etniska enhetligheten. Sen om det går att inför här i Sverige det är en annan sak. Det är upp till politikerna att fundera över.

Klasserna ska enligt ledaren delas upp i hög- respektive lågpresterande elever. Dom högpresterande eleverna ska få mer hjälp att utveckla kunskap och kompetens medans dom lågpresterande, där även inräknat ”stökiga” barn, ska klumpas ihop i egna klasser. Att låta alla barn gå tillsammans i klasserna i skolan är enligt Sverigedemokraterna ”ett resursslöseri vi inte har råd med”. Fokus, ska enligt riksdagsledamoten Jörgen Fogelklou, ligga på att utveckla och hjälpa dom högpresterande eleverna medans det verkar som om att resten faller mellan stolarna.

Känns metoden att dela upp människor efter deras intelligensnivå, igen? Det är inget obekant för grupper med nationalistiska åsikter alls; delar av Europa har under större delen av 1900-talet delat in folk i grupper med hjälp av bland annat rasbiologi – i Sverige valde vi till och med att tvångssterilisera dom som var avvikande från genomsnittssvensken, och detta fram till år 1976. Större delen var s k resande folk och kvinnor, alltså grupper som fortfarande idag är utpekade och bortprioriterade i Sverigedemokraternas politik.

Ledaren avslutas på typiskt SD-manér med att berätta att dom gärna ”vattnar rosor som har kapacitet att växa sig extra höga”. Vad trevligt att SD anser sig odla Sveriges framtida, nationella trädgård – frågan är bara vem som kommer tillåtas besöka inrättningen.

Text: Linnéa Berghäll


Stötta vår verksamhet
  • 6.1K
    Delningar