Granskning

Svenskt näringsliv i hemligt samarbete med Sverigedemokraterna

Written by Henrik Johansson

Dagens industri kunde under söndagen avslöja att Svenskt Näringsliv och flera av landets tyngsta arbetsgivarorganisationer fått SD att anamma deras politik, ibland har det handlat om att SD helt sonika kopierat hela förslag. Näringslivet har också en tät kontakt med rasisterna inom SD.

Samtidigt har stödet för Sverigedemokraterna ökat och ligger i dag på närmare 20 procent. Det gör att den politiska spelplanen har ritats om i grunden och att SD fått ett allt större inflytande över svensk politik.

Det här är något som många inom näringslivet har tagit fasta på. Di:s kartläggning visar att Svenskt Näringsliv och flera tunga branschorganisationer sedan en tid har nära kontakter med partiet. Det handlar om återkommande möten med personer i SD:s absoluta toppskikt och i synnerhet med partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt.

Tjänstemän på Svenskt Näringsliv har vid flera tillfällen försett SD med rapporter och policydokument och ibland har dessa mer eller mindre ordagrant blivit partiets politik.

Svenskt näringsliv bekräftar kontakterna och säger samtidigt att man behandlar SD som alla andra riksdagspartier:

”Vi har sagt att våra experter får träffa dem i sakfrågor och informera dem som sitter i riksdagen”, säger Lars Göran Johansson, kommunikationsdirektör på Svenskt Näringsliv.

”Det är ett stort riksdagsparti och vi behandlar dem som alla andra som vi försöker påverka.”

Vidare bekräftas det att arbetsgivarorganisationerna nått framgång i sina kontakter med SD:

Di:s granskning visar samtidigt att det i många fall har varit SD som har uppvaktats från näringslivshåll och inte tvärt om. På tjänsteföretagens branschorganisation Almega har man haft en tydlig agenda i kontakterna med SD. Målet har varit att säkra en majoritet i riksdagen mot Vänsterpartiets krav på att förbjuda välfärdsvinster.

Sedan valet förra året har Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, haft flera möten med Oscar Sjöstedt och andra SD-riksdagsledamöter.

Att SD sedan oväntat svängde och anslöt sig till alliansens linje ses på Almega som en stor framgång.

I vissa fall har lobbyismen mot SD varit extra lyckad då SD tycks ha kopierat hela förslag:

I flera frågor utgör SD:s omsvängningar en stor landvinning för berörda intresseorganisationer. I många fall handlar det om att partiet tidigare inte har haft någon utvecklad politik i en sakfråga och att man då valt att kopiera en intresseorganisations förslag.

Ett sådant exempel är energipolitiken, där partiets politik tycks ha tagit starkt intryck av SKGS, basindustrins lobbyorganisation i energifrågan.

SD:s ekonomiske talesperson Oscar Sjöstedt säger till DI att samtalen varit bra och viktiga för SD:s politiska utveckling.

Hur exakt näringslivet ser på att samarbeta med ett rasistiskt parti som gång på gång gör rasistiska, och ibland våldsbejakande utspel, får vi inget svar på, frågan ställs helt enkelt inte av DI. Vi på IRM är tämligen övertygade om att arbetsgivarorganisationerna inte missat alla rasistiska utspel från SD:s företrädare, en måste nämligen både vara blind och döv för att missa SD:s rasism.

Några organisationer har dock fattat galoppen och sänker sig inte till nivån att samarbeta med rasister och vi låter en av dessa kritiker få slutordet:

Di har talat med flera näringslivsföreträdare som är skeptiska till kontakterna med SD.

”Det är väl trevligt om SD tycker rätt i vissa frågor, men vad händer om vi tittar lite längre fram? Vill vi att de ska växa, vill vi ha in dem i regeringsställning? Det är inte alla som känner sig bekväma med det här”, säger en av dem.


Stötta vår verksamhet
  • 1.8K
    Delningar