När man varje dag granskar Sverigedemokrater så börjar man efter ett tag se vissa mönster. Rasismen är ett, tillsammans med islamofobi, homofobi, sexism och så vidare. Men det händer även att vissa lokalföreningar, distrikt eller län utmärker sig lite extra. Myra och Simon har sammanställt sina favoriter av galenskaperna som pågått i Jönköping. Något man så klart väntar sig att hitta från Sverigedemokratiska politiker nästan oavsett var i landet du kollar är uttalad rasism i sociala medier. Här gör de...