Okategoriserade

Ekeroth: – Detta visar på ett problem i demokratin

Kent Ekeroth diskuterar det franska presidentvalet med sig själv.

”Alltså; i första valomgången ”vann” Hollande med cirka 500 000 röster över Sarkozy. I andra valomgången vann Hollande med cirka 1,4 miljoner röster.

Samtidigt rapporterar Business Insider att 93% av muslimerna röstade på Hollande.”

Fast, i samma artikel som Ekeroth hänvisar till skriver de att siffran 93% kommer från en vallokalsundersökning, och att en annan undersökning visar på 85%, så siffran är osäker.

”93 procent av två miljoner röstberättigade muslimska väljare ger 1,86 miljoner röster till Hollande. Han vann alltså med 1,4 miljoner röster.

Innebörden är alltså att muslimska invandrare gjorde att Frankrike nu har en socialistisk president. Det är han säkert medveten om (precis som Reepalu är medveten i Malmö).

Detta visar även på ett problem inom det demokratiska systemet. Ju mer splittrat ett land blir med skilda kulturella grupper med sina särkrav desto svårare blir det att förankra politiken hos folket och på sikt även låsningar i politiken vilka gör att det blir svårt för folket att få till en ordentlig förändring om de så önskar.”

Problemet i det demokratiska systemet är alltså, enligt Ekeroth, att muslimer har rösträtt? Faktum är att Hollande fick över 51% av rösterna i valet, och en majoritet av befolkningen föredrar Hollandes politik framför Sarkozys. Dessutom är det så att Frankrike får en helt annan politik efter valet än innan, trots detta anser Ekeroth att det är ”svårt för folket att få till en ordentlig förändring”?

Ett annat sätt att se på det är att valet avgjordes av att 70% av de som ser sig vara ”utan religion” röstade på Hollande, eller att över 16 miljoner människor som inte är muslimer röstade på honom. Ändå var det, enligt Ekeroth, muslimerna som avgjorde.


Stötta vår verksamhet