Okategoriserade

SD – Invandrare bör inte ”komma ut” innan PUT

Vi på Inte Rasist, men… har fått vetskap om att det i Örebro just nu genomförs en mailaktion gentemot politiker för att stänga flygplatsen för tvångsdeportationer. En av de politiker som svarat är Anders Östlund, oppositionsråd för SD i Örebro Läns Landsting. Nedan publicerar vi en del av hans mailsvar:

”Vi har som medlemmar i SD insett, att med tanke på hur många av dessa ”flyktingar”, beter sig när de väl kommit hit, så får man också en aning om hur de verkliga skälen sett ut till varför de varit förföljda i sina respektive hemländer.

 

Sverigedemokraternas tankar har influerats av den traditionella socialdemokratins folkhemstanke, vilken förfäktade likformighet på det offentliga planet. Statsminister Tage Erlander, som var en varm anhängare av assimilation, sade bl.a i samband med kravallerna i USA 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden.” – Ja, så kunde alltså socialdemokraternas ikon och Sveriges statsminister Tager [sic] Erlander uttrycka sig 1965, men nu har Socialdemokraterna fegat ur och gömmer sig i stället bakom hyckleriet. Det är i mitt tycke varken modigt, eller önskvärt, att vara politiskt korrekt, när det resulterar i reaktionsbildningar och i personlighetsklyvning.

 

Om det nu är som så, att homosexuella förföljs i hemlandet. Varför skall de då offentliggöra sin sexuella läggning innan de fått klart besked om sitt uppehållstillstånd? Om de nu riskerar att mista huvudet hemma i Iran. Varför konverterar de då, innan de fått tillåtelse att stanna? Varför uppträder folk så till synes huvudlöst i en så osäker situation? Jag kan inte tolka detta på annat sätt, att det handlar om taktiska manövrer för, att påverka alla sentimentala och lättpåverkade personer inom massmedia, politik och förvaltning.

Anders Östlund, Oppositionsråd för SD inom ÖLL”

Östlund  tycker alltså för det första att flyktingar får skylla sig själva om de blir förföljda i hemlandet. Rimligt? Nej. För det andra så hänvisar Östlund  till ett citat från 1965. Vi kan lite tycka att det tyder på viss förkärlek för bakåtsträvan att ha det som ideal. Har vi inte kommit längre än till 60-talet..?

Men det vi finner absolut mest anmärkningsvärt är avslutningen på mailet där Östlund rätt ut säger att om man blir förföljd på grund av sin sexuella läggning så får man skylla sig själv som varit öppen med den. Han tycker alltså att det vore bättre att förneka vem man är och att avstå från kärlek. Att han också antyder, inte särskilt subtilt, att de som anger att de blir förföljda p.ga sin sexualitet egentligen bara ljuger för att lättare kunna få uppehållstillstånd är osmakligt. Om vi ska uttrycka oss milt.

2011 uttryckte sig Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, på följande sätt i en debattartikel i Aftonbladet:

”Samtidigt som vi också vill klargöra att inga former av nedsättande attityder gentemot hbt-personer har någon som helst förankring i våra program och policydokument. Omröstningar på bland annat gaysajten QX har indikerat att stödet för SD sannolikt är ännu starkare bland homosexuella än bland heterosexuella.”

Frågan är hur mycket sanning det egentligen finns bakom hans vackra ord. Allt som oftast tycks ett starkt förakt riktat mot HBTQ-personer lysa igenom bland SD:s företrädare.


Stötta vår verksamhet