Okategoriserade

SD:s tydliga åsikt om ensamkommande flyktingbarn

SD Trelleborg fortsätter att deppa över att deras motion inte fick något stöd. Motionen ifråga, som är lagd av samma person som påstod att 17 ensamkommande hade bajsat i polen på Trelleborgs badhus, har det kreativa namnet:

Vidta åtgärder för att minska benägenheten för s k ”ensamkommande flyktingbarn” att ha som fritidssysselsättning att vandalisera egna boenden

I Trelleborgs Allehanda skriver Per Klarberg (politisk sekreterare) en debattartikel om hur orättvist bemötta SD Trelleborg tycker sig vara. Det faktum att deras motion stöter på hård kritik från andra politiker beskriv som ”ett odemokratiskt synsätt”. Till och med Bengt Westerbergs vägran att sätta sig i TV studion med Bert Karlsson den där gången för många år sedan råkar slinka med som någon slags allmän känga mot Folkpartiet:

Folkpartiets syn på medborgare som röstar fel blev vi väl varse med Bengt Westerbergs agerande i tv-soffan valnatten 1991.

Vad man än tycker om den typen av avståndstaganden så är det väl knappast något argument för varför SD Trelleborgs Motion inte är hets mot folkgrupp, som FP enligt Klarberg ska ha påstått. Klarberg avslutar med en offerkofta stickad av prima blåsippor:

Om andra partiers företrädare har åsikter om SD:s demokratiska rättigheter att skriva motioner till kommunfullmäktige, så får de verka för att det sker någon form av inskränkthet i lagtexten, till exempel att motioner inte får beröra de problem som den nuvarande massinvandringspolitiken medför.

Det skulle inte förvåna mig om ett sådant lagförslag presenteras.

Tendensen är bekant. När SD stöter på motstånd så tolkas det automatiskt som någon form av censurförsök. Vi betvivlar starkt att  det snart kommer en lagändring som omöjliggör motioner där man hävdar att barn och ungdomars destruktiva beteenden är en fritidssyselsättning. Finns det någon som på allvar tror det? Hursomhelst, det mest stötande i Klarbergs text är hans tydliggörande kring varför de i sin motion skriver ”så kallade flyktingbarn”. Är det en officiell hållning från partiets sida vi får oss till livs?

SD:s åsikt är mycket tydlig! I politiskt korrekta sammanhang benämner man dessa för ensamkommande flyktingbarn. SD anser att dessa vare sig är ensamkommande, flyktingar eller barn.

Vad SD anser är dock inte särskilt relevant i fallet. Barn är en person under 18 år, ensamkommande är någon som kommer till Sverige utan familj, flykting är man om man flyr. Enklare än så kan det knappast bli. Men det förstås, blundar man riktigt hårt så ser man ingenting. Ingen ensamhet, inga flyktingar, inga barn och absolut inga gråzoner.


Stötta vår verksamhet