Video

Kent Ekeroth uttalar sig minst sagt rasistiskt

Kent Ekeroth
Written by Henrik Johansson

Kent Ekeroth riksdagsledmot för SD ställer upp i en dokumentär i P1. Ekertoh kommer som vanligt med en del intressant och rent rasistiska uttalanden. Ekeroth berättar hur alla polacker han känner är jurister eller läkare och att det är annat än en invandrad analfabet från Somalia. Att Ekeroth gör skillnad på människor på grund av ursprung har nog aldrig vart så tydligt. Afrikaner och mellanöstern ska tydligen inte vara motiverade enligt Ekeroth.

Men det kanske mest anmärkningsvärda är när ämnet glider in på Ekeroths egen släkt som invandrat till Sverige. Det ska påpekas att vi hade aldrig skrivit om detta i vanliga fall. Vi anser att man inte skall lastas för andras misstag även om det handlar om släkt, men känner oss rentav tvingade efter Ekeroths uttalande i dokumentären. Efter att Ekeroth gjort klart att det är skillnad på invandrare och invandrare så frågar reporten om varför Ekeroths släkt just är bättre än andra invandrare. Ekeroth förklarar att just hans släkt är kulturellt närliggande och hade en klar ambition att assimilera sig in i det Svenska samhället. Reportern ställer då följdfrågan om Ekeroths mor som är dömd till tio månaders fängelse för grovt skattebrott och ifrågasätter om det är att ”göra rätt för sig”?

Ekeroth säger sig inte vilja kommentera detta och påstår att det var ett skattefel och fortsätter:

”Med tanke på hur mycket skatt hon betalar in till detta samhälle varje månad. Kanske mer än vad många gör på ett år. Så…”

Reportern fortsätter med att påpeka att det handlar om grovt bokföringsbrott något som Ekeroth påstår att det inte fanns uppsåt till. Det ska påpekas att i hovrättsdomen står det att det inte finns något tvivel på att Ekertohs mor handlat uppsåtligen.

Ekeroth avslutar med:

”Det är väldigt stor skillnad om en Afghan kommer hit och våldtar någon eftersom hon gjorde rätt för sig sedan […] men det har inte drabbat någon person över huvudtaget”

Vi kan bara upprepa att det aldrig vart så tydligt att Ekeroth gör skillnad på folk och folk efter ursprung. Att man idag kallar det kultur istället för hudfärg betyder inte att det är mindre rasistiskt.

Allt som saknas är ett ”jag är inte rasist, men…”


Stötta vår verksamhet